REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Jak rozliczyć i kiedy mija termin?

Przedsiębiorcy zobowiązani są złożyć do 22 maja 2023 roku roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Dokumentację należy przekazać do ZUS wraz z rozliczeniem za kwiecień. W przypadku niedopłaty konieczne będzie uregulowanie różnicy, natomiast nadpłatę przedsiębiorca będzie mógł otrzymać na rachunek bankowy, składając odpowiedni wniosek.

22.05.2023
12:23
Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Jak rozliczyć i kiedy mija termin?
REKLAMA

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – nowy obowiązek płatników

REKLAMA

Od 1 stycznia 2022 zmianie uległ sposób obliczania składki zdrowotnej, której wysokość zależy teraz bezpośrednio od osiągniętych dochodów lub przychodów. Ponadto w trakcie trwania roku przedsiębiorcy mieli możliwość dokonania zmiany formy opodatkowania, co nie pozostawało bez wpływu na wysokość zobowiązania wobec ZUS. Teraz, po raz pierwszy, muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Służy ono ustaleniu wysokości składki za 2022 rok, mając na uwadze przychody/dochody osiągnięte przez cały ten okres. Dokument składają przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą:

 • skali podatkowej,
 • podatku liniowego,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie muszą także przedłożyć osoby, które w 2022 roku zawiesiły lub zamknęły działalność gospodarczą. Obowiązują je te same druki, jednak należy wypełnić jedynie pola dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Nowy obowiązek nie dotyczy natomiast:

 • przedsiębiorców rozliczających się  za pomocą karty podatkowej,
 • wspólników spółki komandytowej,
 • wspólników jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osób współpracujących.

Jak rozliczyć roczną składkę zdrowotną?

Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej przedsiębiorcy składają wraz z dokumentacją dotyczącą kwietnia, czyli nie później, niż do 22 maja 2023 roku. W tym celu należy wykorzystać nowe wzory dokumentów dostępne w programie Płatnik.

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą składają druk ZUS DRA (blok XII), natomiast ci, którzy opłacają składki także za inne osoby, wybierają druk ZUS RCA (blok III. F). Rozliczenie roczne jest szczególnie istotne dla tych, którzy w 2022 roku skorzystali z możliwości zmiany formy opodatkowania. Będą oni musieli dokonać przeliczania składki zdrowotnej od początku roku według nowego sposobu rozliczania z US.

Nadpłata i niedopłata składki zdrowotnej – zasady postępowania

W wyniku przeliczenia składki zdrowotnej może okazać się, że przedsiębiorca w ciągu roku wpłacił zbyt wysoką lub zbyt niską kwotę na rachunek ZUS. W takich przypadkach powstaje nadpłata bądź niedopłata. Druga z wymienionych najczęściej dotyczy osób rozliczających się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź zmieniających w ciągu roku formę opodatkowania. Różnicę należy uregulować najpóźniej do 22 maja 2023 roku.

Tymczasem nadpłata zostanie zwrócona przedsiębiorcy, jednak nastąpi to na jego wniosek. Należy przesłać go przez ZUS PUE najpóźniej do 1 czerwca 2023 roku. ZUS udostępni płatnikom stosowne druki, lecz ci są zobowiązani zaakceptować je w ustawowym terminie. Zwrot przysługuje wyłącznie tym, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek. W przeciwnym razie środki zostaną rozliczone na poczet uregulowania zaległych zobowiązań.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – o czym jeszcze należy pamiętać?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej może być o tyle problematyczne, że jest to dokument składany po raz pierwszy, a dodatkowo niektórzy przedsiębiorcy będą musieli dokonać stosownych przeliczeń. Warto przy tym pamiętać o następujących kwestiach, na które ZUS zwraca szczególną uwagę:

REKLAMA
 • korektę rocznego rozliczenia można złożyć wyłącznie do momentu zaakceptowania wniosku o zwrot nadpłaty (jeśli przedsiębiorca go nie składa, może skorygować dokument do 30 czerwca 2023 roku),
 • składka zdrowotna musi zostać opłacona nawet przez przedsiębiorców nieosiągających dochodów/przychodów,
 • rozliczenie dotyczy również przedsiębiorców, którzy zlikwidowali bądź zawiesili działalność gospodarczą,
 • przychody lub dochody za miesiące, w których przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, wyłącza się z rocznej podstawy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA