REKLAMA
  1. bizblog
  2. Prawo

Jedziesz na rowerze szybciej niż pieszy? Będzie mandacik. Nowe uprawnienia straży miejskiej

Przepis niby obowiązuje, ale na razie jest właściwie martwy. Jeszcze w tym miesiącu to powinno się zmienić. Od poniedziałku 30 sierpnia strażnicy miejscy będą mogli zabrać się za egzekwowanie zakazu jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną po chodniku szybciej niż wynosi prędkość, z jaką poruszają się piesi.

18.08.2021
13:52
Mandaty dla rowerzystów i hulajnogistów. Straż miejska dostanie nowe uprawnienia
REKLAMA

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało już odpowiednie rozporządzenie MSWiA, które przyznaje strażnikom miejskim (i gminnym) uprawnienia do kontrolowania i karania osób poruszających się rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym „urządzeniem transportu osobistego”, czyli UTO. Na razie strażnicy mogą się jedynie przyglądać łamaniu obowiązujących od jakiegoś czasu przepisów, bo w katalogu przepisów, które mają prawo egzekwować, zapomniano dopisać te dotyczące rowerów i hulajnóg.

REKLAMA

Przypomnijmy, że 20 maja weszły przepisy, które radykalnie zmieniły status prawny hulajnóg elektrycznych i podobnych pojazdów – fundamentalną zmianą jest właśnie nazwanie ich mianem „pojazdów”, bo wcześniej w myśl przepisów pędzący po chodniku hulajnogista był... pieszym. Zakazano też przewożenia nimi pasażerów, jazdy po alkoholu, a do tego nakazano jazdę po zwykłych drogach, no chyba że dopuszcza się na niej wyższą prędkość niż 30 km/h. Wtedy można jechać po chodniku, ale nie szybciej niż z prędkością pieszego.

Nowe przepisy, które rodziły się w bólach długimi miesiącami, jeśli nie latami, zostały przyjęte ciepło, ale bardzo szybko okazało się, że są właściwie fikcją. Widok podwójnych, a czasem nawet potrójnych załóg hulajnóg elektrycznych to w miastach z sieciami e-hulajnóg na minuty widok powszechny, a hulajnogiści lawirujący na dużej prędkości pomiędzy pieszymi też nie zniknęli z dnia na dzień.

Teraz przynajmniej w kwestii poruszania się po chodniku z prędkością większą niż pieszy jest szansa na jakąś poprawę, bo praktycznie jedyna formacja, która może zająć się egzekwowaniem tych przepisów (policja woli zająć się „poważniejszymi” sprawami), wreszcie dostanie odpowiednie uprawnienia.

„Zasadne jest, aby strażnicy straży gminnych (miejskich) posiadali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń nieprzestrzegających zasad wynikających z ww. ustawy” – napisało MSWiA w uzasadnieniu nowych przepisów.

Rozporządzenie, które wchodzi w życie 30 sierpnia, przyznaje uprawnienia do nakładania przez strażników miejskich lub gminnych mandatów na osoby kierujące rowerem, hulajnogą elektryczną lub UTO za „nieporuszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu”.

REKLAMA

„Zakładanym rezultatem wdrożenia proponowanych zmian będzie wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne (miejskie) – napisał resort Mariusza Kamińskiego ocenie skutków regulacji. Gminy bez tej formacji najwyraźniej muszą przyzwyczaić się do życia z mniejszą ochroną porządku publicznego.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA