REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Polacy chcą prześwietlić skorupę ziemską. Ich skaner to rewolucja na skalę światową. I szok dla konkurencji

Przełomowe polskie urządzenie do poszukiwania złota, uranu czy ropy naftowej wchodzi w fazę testów. Neutrino Geology SA rozpoczęło też publiczną emisję akcji o wartości ok. 2,5 mln zł na platformie Navigator Crowd. Cel emisyjny to zebranie środków na sfinansowanie projektu budowy modułowego detektora geo-neutrin. Urządzenie autorstwa polskich naukowców wygeneruje trójwymiarową mapę złóż surowców w skorupie ziemskiej, co w opinii ekspertów zrewolucjonizuje globalny sektor wydobywczy.

14.07.2022
7:04
Polacy chcą prześwietlić skorupę ziemską. Ich skaner to rewolucja na skalę światową. I szok dla konkurencji
REKLAMA

Polski detektor ma być na tyle mobilny, że pozwoli na aktywne poszukiwanie surowców w praktycznie każdym zakątku naszej planety. Obecne urządzenia tego typu charakteryzują się masą sięgającą nawet 1000 ton. Jak pisał niedawno Karol, polski skaner ma ważyć… 1000 razy mniej.

REKLAMA

Neutrino Geology SA prowadzi badania nad opracowaniem mobilnych detektorów trójwymiarowego obrazu górnej warstwy skorupy ziemskiej w oparciu o analizę strumienia geo-neutrin, emitowanych podczas rozpadu pierwiastków promieniotwórczych.

Wynik pomiaru wskaże z dużym prawdopodobieństwem, czy na danym obszarze znajdują się złoża m.in. ropy naftowej, gazu ziemnego, uranu, metali szlachetnych i ziem rzadkich.

Finalnie pozwoli to na radykalne skrócenie czasu i obniżenie kosztów poszukiwań geologicznych, co jest szczególnie istotne w kontekście globalnego wyczerpywania się złóż.

W 1901 roku 20 g złota przypadało na 1 tonę urobku, a w 1950 roku – 10 g. Obecnie jest to jedynie 2 g. W 2021 roku na poszukiwanie metali nieżelaznych wydano 11,2 mld dolarów, co oznacza wzrost globalnych wydatków o 35 proc. w stosunku do 2020 roku. Złoża w regionach łatwo dostępnych zaczynają̨ się wyczerpywać i konieczne jest poszukiwanie ich w niedostępnych miejscach.

W tym kontekście warto podać przykład koncernu BP, który przed kilkoma laty zmarnował 8 mld dolarów na bezowocne poszukiwania na Morzu Barentsa. Technologia zwiększająca szanse skutecznych poszukiwań złóż jest więc dla wydobywczych gigantów na wagę złota.

Neutrino Geology stawia na naukowców

Szefem zespołu B+R Neutrino Geology SA i współtwórcą technologii jest dr A.K. Drukier, który od lat należy do światowej czołówki ekspertów w detekcji neutrin oraz w budowaniu superczułych detektorów. Kierował blisko 40 projektami, w tym dla NASA, Departamentu Energii czy Departamentu Obrony USA. Właściciel 18 przyznanych patentów oraz 17 zgłoszeń patentowych.

Prezesem Zarządu Neutrino Geology SA jest dr inż. Waldemar Maj, który w karierze zajmował kluczowe stanowiska m.in. w McKinsey & Company w Warszawie, Banku BGŻ SA, Polskim Koncernie Naftowym Orlen SA. Od 2009 jest założycielem i partnerem w Metropolitan Capital Solutions.

Technologia Neutrino Geology to game changer sektora wydobywczego. Detektor, będąc specyficznym rodzajem skanera skorupy ziemskiej, zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu poszukiwań geologicznych, obniży liczbę potrzebnych wierceń, a w konsekwencji radykalnie skróci czas i koszty

– mówi dr inż. Waldemar Maj, Prezes Zarządu Neutrino Geology SA.

Jak dodaje, obecnie istniejące detektory geo-neutrin mają masę rzędu 1000 ton, podczas gdy polski detektor będzie składał się z modułów o wadze zależnej od wielkości badanego obszaru tj. od 256 do 1024 kg, co zezwoli na w pełni mobilną i nieograniczoną eksplorację zasobów złóż w praktycznie każdym zakątku globu

Na co dzień spółkę wspiera zespół specjalistów z różnych dyscyplin fizyki oraz elektroniki, geologii, biologii, chemii i informatyki.

Spółka stale współpracuje m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych Świerk.

Kampania crowdfundingowa i cele emisyjne

12 lipca 2022 r. szeregi akcjonariatu Neutrino Geology SA mogą zasilić nowi inwestorzy, którzy zechcą wziąć udział w rozwoju nowej technologii eksploracji złóż.

Spółka rozpoczęła w tym dniu publiczną ofertę akcji serii E o łącznej wartości 2,5 mln zł, przy wycenie Spółki na poziomie 15,5 mln zł, co stanowić będzie 13,88 proc. akcji.

Cena emisyjna za akcję wynosi 14 zł, z kolei minimalny zapis to 20 akcji. Oferta jest przeprowadzona we współpracy z Navigator Crowd, a szczegółowe warunki zostały zaprezentowane na stronie: https://emisja.neutrinogeology.pl/home.

Środki z emisji akcji pokryją wkład własny na realizację projektu opracowania i przygotowania do wdrożenia innowacyjnej metody geologii rozpoznawczej pod nazwą Neutrino Geology, zastosowanej do eksploracji surowców energetycznych – ropy naftowej czy gazu ziemnego oraz dużej grupy ważnych surowców krytycznych np. metali ziem rzadkich, czy złóż polimetalicznych (tlenki żelaza, miedź, złoto).

Spółka otrzymała z NCBiR grant na lata 2019 – 2022 w wysokości 9,8 mln zł, przy całkowitej wartości projektu opiewającej na 16,2 mln zł. Inwestorzy prywatni dotychczas wsparli badania kwotą 2 mln zł.

W ramach emisji, która właśnie wystartowała, każdy zainteresowany może zapisać się na akcje o łącznej wartości 2,5 mln zł.

Pierwszy etap realizacji projektu budowy detektora geo-neutrin zakończył się sukcesem. Spółka wybudowała, przetestowała i skalibrowała układy pomiarowe prototypów detektora o masie 5 i 50 kg na strumieniu neutronów w reaktorze jądrowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

– informuje dr inż. Waldemar Maj.

Kolejnym krokiem będzie test ważącego 500 kg prototypu, a następnie testy terenowe w 2023 r. na obszarze przebadanym już tradycyjnymi metodami. Zeskanowanie terenu i wykazanie przez detektor występowania potwierdzonych złóż ostatecznie otworzy drogę na globalny rynek.

Szybka komercjalizacja i debiut na NewConnect

Zgodnie z założonymi celami strategicznymi, Neutrino Geology SA planuje już w 2024 r. skomercjalizować świadczenie usług w geologii poszukiwawczej dla metali ziem rzadkich niezbędnych do rozwoju ekologicznych źródeł energii, elektroniki i wielu zastosowań wojskowych.

Prognozowana wysoka stopa zwrotu z badania 1 km2 ma spowodować, że spółka osiągnie próg rentowności operacyjnej jeszcze z końcem tego samego roku.

Nie posiadamy konkurencji i wchodzimy na rynek w zgodzie z koncepcją błękitnego oceanu, dlatego bardzo wierzę w nasz projekt. Nasze przewagi, oparte na dokładniejszym wskazaniu miejsc wierceń, niższych kosztach poszukiwań i dbałości o środowisko naturalne, pozwalają oczekiwać, że w kilka lat zbudujemy wysokomarżowy biznes

– wskazuje Waldemar Maj.
REKLAMA

Równolegle z uzyskaniem pierwszych przychodów, Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect. Zarząd Neutrino Geology jest bowiem zobowiązany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wejścia na NewConnect w ciągu trzech lat od zarejestrowania emisji akcji serii E. Niemniej, zdaniem Zarządu najbardziej optymalny i pożądany termin to 2024 r.

Wszyscy akcjonariusze Spółki będący założycielami, tj. Andrzej Drukier, Waldemar Maj, Dariusz Jaszczyński i Capital Strategy zawarli umowy lock-up na 95 proc. wszystkich posiadanych akcji na czas upływu 12 miesięcy od dnia wprowadzenia na rynek publiczny NewConnect akcji Spółki Serii E.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA