REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Wyskok motoryzacji nie pomógł. Produkcja aut poszła mocno w górę, ale przemysł słabnie w oczach

Przemysł hamuje, marnym pocieszeniem jest nawet wzrost produkcji samochodów. W czerwcu wynik sektora wytwórczego był wyraźnie niższy od oczekiwań ekonomistów. W kolejnych miesiącach powinniśmy się dalszego spowolnienia. Inflacja producencka wzrosła z kolei powyżej oczekiwań, ale w kolejnych miesiącach ma znacznie obniżyć loty. Do tego stopnia, że pomoże osłabić inflację konsumencką.

20.07.2022
14:10
produkcja sprzedana przemyslu
REKLAMA

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 10,4. proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,1. proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. spadła o 0,3. proc. – podał GUS.

REKLAMA
 class="wp-image-1868686"

Ekonomiści spodziewali się wzrostu produkcji o 11,2 proc. w ujęciu rocznym i 0,9 proc. w miesięcznym.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja wzrosła o 10,5. proc. rok do roku i o 0,9. proc. niższym w porównaniu z majem.

Inflacja producencka PPI wzrosły rok do roku o 25,6 proc., a w ujęciu miesięcznym o 1,6 proc. Rynek oczekiwał odpowiednio 25 proc. i 1 proc.

Motoryzacja tym razem na plusie

W większości głównych grupowań przemysłowych odnotowano wzrost produkcji. Wytwarzanie dóbr inwestycyjnych zwiększyło się o 18,4. proc., dóbr związanych z energią – o 15,1. proc., konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,4. proc. oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 7,3. proc. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,9. proc.

W rozbiciu na działy przemysłu wzrost produkcji rok do roku odnotowano w 29 spośród 34 sekcji, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego o 47,8. proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu o 26,9. proc., w produkcji maszyn i urządzeń o 26,4 proc. Warto zwrócić uwagę na kulejącą od miesięcy produkcję samochodów, przyczep i naczep, która rok do roku wzrosła w czerwcu o 16,8. proc. Nawet mimo niskiej bazy to ciekawy wynik.

Spadek wystąpił w pięciu działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,6. proc., metali o 7,2 proc. oraz mebli o 1,4 proc.

Miesiąc do miesiąca produkcja spadła w 19 działach przemysłu. Wytwarzanie metali zmniejszyło się o 10,6. proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,7. proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 6,6. proc. Wzrost w ujęciu miesięcznym odnotowano w 15 działach, m.in. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń zwiększyło się o 49,6. proc., produkcja napojów o 14,2 proc., maszyn i urządzeń – o 7,1. proc., urządzeń elektrycznych – o 6,4. proc., a wydobycie węgla kamiennego i brunatnego – o 6,1 proc.

Koniec dwucyfrowych wzrostów w polskim przemyśle

W kolejnych miesiącach ekonomiści prognozują osłabienie dynamiki. Polski Instytut Ekonomiczny zapowiada, że produkcja będzie rosnąć w jednocyfrowym tempie.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) wskazuje na pogarszające się wyniki firm przemysłowych oraz spadek zamówień. Na podobne tendencje wskazuje również ankieta PMI. To efekt spowolnienia gospodarczego w strefie euro oraz wysokich cen energii. Zwalnianie przemysłu będzie jednak stopniowe – w najbliższych miesiącach firmy będą realizować wcześniejsze zamówienia oraz sprzedawać zmagazynowane zapasy – czytamy w komentarzu.

REKLAMA

PIE zwraca też uwagę na zachowanie cen produkcji sprzedanej PPI, która w czerwcu wzrosła z

Ceny podstawowych surowców zaczynają szybko spadać. Ceny miedzi, stali czy drewna są obecnie o ok. 20-30. proc. niższe niż trzy miesiące temu. Wyhamowanie cen PPI pomoże również obniżyć inflację w polskiej gospodarce. Spodziewamy się, że szczyt CPI wypadnie w sierpniu – jesienią inflacja zacznie powoli spadać – zapowiadają analitycy Instytutu.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA