REKLAMA
  1. bizblog
  2. Emerytury /
  3. Poradniki
  4. Emerytury - poradniki

Ponowne przeliczenie emerytury. Można zyskać wyższe świadczenie

Przeliczenie emerytury pozwala zwiększyć wartość świadczenia - seniorzy nic nie stracą nawet, jeśli wynik okaże się dla nich niekorzystny. Aby jednak ZUS rozpatrzył wniosek, trzeba spełnić ustawowe wymagania.

18.04.2024
22:14
emerytura ZUS
REKLAMA

Co daje ponownie przeliczenie emerytury?

REKLAMA

Ponownie przeliczenie emerytury świadczeniobiorcy często mylą z waloryzacją. Tymczasem ta obejmuje wszystkich emerytów i rencistów, podczas gdy o ponowne przeliczenie emerytury mogą starać się wyłącznie osoby spełniające wymagania ustawowe. Pozwala ono zwiększyć wartość świadczenia – zgodnie z obowiązującymi przepisami nawet, jeśli wynik okaże się niekorzystny dla seniora, emerytura nie zostanie obniżona.

Kiedy można wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury?

Nie każdy emeryt może starać się o ponowne przeliczenie świadczenia. Aby to uczynić, musi spełnić ustawowe warunki. Ponadto przeliczenie następuje na wniosek zainteresowanego. Kto może wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury?

  • emeryci podlegający ubezpieczeniom społecznym

O ponowne przeliczenie emerytury mogą starać się seniorzy, którzy pomimo przejścia na emeryturę odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne. Najczęściej są to osoby pozostające w stosunku pracy, ale także prowadzące działalność gospodarczą. Składki odprowadza się także od umowy zlecenie, ale już nie od umowy o dzieło. Podstawę obliczeń stanowi w tym przypadku suma zaewidencjonowanych składek od miesiąca, w którym została wypłacona pierwsza emerytura do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ponowne przeliczenie emerytury.

  • emeryci dysponujący nieuwzględnioną wcześniej dokumentacją

Przeliczyć emeryturę można również seniorom, którzy weszli w posiadanie dokumentacji nieuwzględnionej w momencie ustalania prawa do świadczenia. Powinna ona potwierdzać okresy składkowe i nieskładkowe, które mają wpływ na wartość emerytury.

  • osoby osiągające powszechny wiek emerytalny

Osoby będące na wcześniejszej emeryturze, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), również mogą ubiegać się o przeliczenie świadczenia. Wynika to z faktu, iż przechodzą na emeryturę powszechną, dlatego ich kapitał początkowy powinien zostać ponownie przeliczony.

  • kobiety przebywające na urlopie wychowawczym przed 1999 r.

O ponowne przeliczenie emerytury powinny wystąpić kobiety, które przed 1999 ro. przebywały na urlopie wychowawczym albo na urlopie bezpłatnym, który udzielony został w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do emerytury można zaliczyć maksymalnie sześć lat opieki. Okresy te wliczane są do kapitału podstawowego na podstawie wskaźnika 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury.

  • osoby studiujące przed 1999 r.

Do ponownego przeliczenia emerytury uprawnione są także osoby, które studiowały przed 1999 r. Mogą one podwyższyć kapitał początkowy – do stażu zostaną wliczone studia, jeśli nie przekroczą one 1/3 wszystkich udowodnionych wcześniej okresów składkowych.

Więcej o emeryturach przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak wnioskować o przeliczenie emerytury?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć osobiście w jednostce terenowej ZUS (nie obowiązuje rejonizacja) albo listownie. Należy dołączyć stosowne zaświadczenia, które potwierdzą okresy składkowe i nieskładkowe, pracy, nauki czy służby wojskowej - w zależności od konkretnego przypadku.

Ponowne przeliczenie emerytury przy dalszym zatrudnieniu następuje nie częściej, niż raz w roku. Wniosek można złożyć najwcześniej po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

REKLAMA

Kiedy warto złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Wysokość emerytury uzależniona jest między innymi od tablicy średniego dalszego trwania życia, która publikowana jest przez GUS. W przypadku spadku średniej długości życia, przeliczenie emerytury może okazać się nad wyraz korzystne. Wskaźnik opublikowany przez GUS wskazuje na wydłużanie dalszego trwania życia, dlatego wynik najprawdopodobniej nie będzie dla seniora satysfakcjonujący. W podobnej sytuacji są osoby, które planują przejść na emeryturę. Obecnie tabele średniego dalszego trwania życia nie są tak korzystne, jak zeszłoroczne.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA