REKLAMA
  1. bizblog
  2. Środowisko

Szykujcie się na powodzie stulecia. Tak Polacy się przekonają, że globalne ocieplenie to nie żarty

Miasta są jednym z głównych winowajców zmian klimatu i jednocześnie jego największą ofiarą. W najbliższych dekadach metropolie będą bombardowane ulewanymi deszczami, smażone przez słońce i smagane huraganowymi wiatrami. (Fot. Christianthiel.net / Shutterstock.com)

09.10.2021
6:05
zmiany-klimatu-miasta
REKLAMA

Dalszy rozwój miast i utrzymanie wysokiej jakości życia ich mieszkańców w kryzysie klimatycznym wymaga natychmiastowych i kompleksowych działań

– alarmuje zespół doradczy do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN.
REKLAMA

W trakcie gwałtownych zmian pogody metropolie będą szczególnie narażone na działanie sił przyrody. To efekt dużego nagromadzenia infrastruktury i wysokiego zagęszczenia ludności. Naukowcy działający przy Polskiej Akademii Nauk piszą o intensyfikacji takich zjawisk jak fale upałów, powodzie, gwałtowne burze i huraganowe wiatry.

Skutki miejskich upałów

W dłuższej perspektywę, ostrzegają, może to prowadzić do destabilizacji życia mieszkańców. Katastrofy naturalne będą odcinać prąd, wodę, utrudniać dostawy żywności, a nawet zwiększać ryzyko epidemii. Niszczycielską siła mogą okazać się też gwałtowne skoki temperatur.

Szacuje się, że wzrost częstości występowania fal upałów w Warszawie spowoduje znaczący wzrost śmiertelności, zwłaszcza w drugiej połowie obecnego stulecia

– czytamy

Badacze szacują, że biorąc pod uwagę średnie ryzyko zgonu,
wzrost śmiertelności w latach 2011–2040 wyniesie około 36 proc. ogólnej liczby zgonów dziennych. Za dwie dekady śmiertelność pójdzie natomiast w górę o ponad 225 proc. w porównaniu ze stanem obecnym.

Miasta, potężni emitenci CO2

Duże ośrodki miejskie są też jednymi z głównych sprawców emisji CO2. W skali świata miasta, które zajmują ledwie 3 proc. powierzchni Ziemi odpowiadają za 60-70 proc. proc. zużycia energii i 75 proc. emisji związków węgla.

W przypadku Polski winą za ten stan rzeczy ponoszą:

REKLAMA
  • systemy grzewcze oparte o spalanie węgla
  • rozlewanie się miast, przez które zwiększają się straty przy przesyle energii cieplnej
  • ... a także mieszkańcy muszą pokonywać duże odległości, by dojechać do pracy
  • niewłaściwa gospodarka odpadami

Miasta muszą z jednej strony podejmować działania mitygacyjne, czyli powstrzymujące zmianę klimatu poprzez radykalne ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych (ang. Green House Gases, GHG), z drugiej zaś – działania adaptacyjne, pozwalające w krótkim czasie przystosować się do nasilających się ekstremów klimatycznych – pisze PAN

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA