REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Pewnie o nim zapomnieliście, ale Polski Ład powraca. Obowiązuje zmiana terminów rozliczeń

Przepisy Polskiego Ładu, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2022 r., wprowadzają szereg zmian dla podatników. Jedną z nich jest ujednolicenie terminów rozliczania się z podatku dochodowego i składek ZUS.

16.07.2022
9:49
Pewnie o nim zapomnieliście, ale Polski Ład powraca. Obowiązuje zmiana terminów rozliczeń
REKLAMA

Wedle przepisów Polskiego Ładu, podatnicy rozliczający się na skali podatkowej, podatku liniowym i ryczałcie będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w tych samych terminach, czyli 20. dnia miesiąca po zamkniętym miesiącu lub kwartale, jeśli rozliczają się kwartalnie.

REKLAMA

Od tego roku ryczałtowcy będą też odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy za grudzień (lub za czwarty kwartał) do 20 stycznia

- przypomina Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Wszyscy podatnicy złożą także w tym samym terminie rozliczenie roczne – do końca kwietnia. W 2023 roku ostatni dzień kwietnia będzie wolny od pracy, więc termin składania deklaracji PIT upłynie dopiero 2 maja.

Wydłużenie terminu składania rozliczenia rocznego do końca kwietnia będzie szczególnie wygodne dla ryczałtowców.

Mogą rozliczyć grudzień w styczniu lub lutym i otrzymają więcej czasu na spokojne zamknięcie rozliczenia rocznego oraz uregulowanie należności z jego tytułu

- dodaje doradca podatkowy z firmy inFakt.

Polski Ład zrównał też terminy wpłat składek do ZUS. Składki będą rozliczane rocznie do 20 maja, przez złożenie deklaracji ZUS DRA za kwiecień. Wszystkie ważne rozliczenia będą więc zamykane na przełomie kwietnia i maja.

Jako płatnik składek przesyłasz w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA) oraz opłacasz składki za dany miesiąc:

REKLAMA
  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną, m.in.: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ, itp.,
  • do 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, a więc płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia (np. wspólnicy spółek), przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA