REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Polska szóstą siłą w Europie, w regionie pozamiataliśmy. Dosłownie

W 2018 roku w naszym regionie zrealizowano 1598 bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) - wynika z raportu EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019”. Aż 272 zrealizowano w Polsce, a nasz kraj pod względem atrakcyjności inwestycyjnej uplasował się na szóstym miejscu na Starym Kontynencie i na pierwszym w regionie.

13.06.2019
12:51
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska numerem jeden w regionie
REKLAMA

Fot. EY

REKLAMA

Dla porównania drugie w regionie i 15. w Europie Węgry uzyskały 101 BIZ, a trzecie w CEE Czechy i 20. w ogólnym rankingu – 65.

- W zestawieniu krajów o największej liczbie bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polska znalazła się wśród państw, które pozytywnie się wyróżniają. Przed nami uplasowały się trzy największe europejskie gospodarki oraz Hiszpania i Belgia. Patrząc na to, które sektory przyciągnęły najwięcej inwestycji widać, że za niemal połowę wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce odpowiadają produkcja części motoryzacyjnych, transport, logistyka, produkcja oraz przemysł chemiczny. W sektorze usług dla biznesu powstało z kolei 13 proc. wszystkich BIZ w Polsce w 2018 roku

– zwraca uwagę Paweł Tynel Partner EY i lider Działu Ulgi i Dotacje inwestycyjne EY.
 class="wp-image-942161"
Polska zdominowała BIZ w regionie. Źródło: EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019”

Najwięksi już nie tak kuszący. Niemcy w dół

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2018 roku w Europie wyniosła 1598 i była niższa niż rok wcześnie o 297.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że spowodowane było mniejszym zainteresowaniem największymi europejskimi gospodarkami, przyciągającymi historycznie najwięcej tego typu projektów, czyli Wielką Brytanią i Niemcami. Mimo niepewności związanej z brexitem i zasadami współpracy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską, Zjednoczone Królestwo wciąż odnotowuje najwięcej inwestycji zagranicznych (1054 BIZ). Ale patrząc na statystyki historyczne, bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii jest najmniej od 2014 roku. Na drugą pozycję w zestawieniu awansowała Francja (1027 BIZ), która po raz pierwszy od 2010 roku wyprzedziła Niemcy (973 BIZ).

 class="wp-image-942170"
Źródło: EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019”

- Europa Zachodnia kolejny już raz uznawana jest za najlepszą lokalizację do realizacji nowych inwestycji - mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska. - Europa Środkowa i Wschodnia plasuje się na drugim miejscu przed Ameryką Północną i Chinami.

Ekspert zwraca uwagę, że inwestorzy mniej chętnie niż przed rokiem decydowali się na inwestycje w Europie z obawy o stabilność gospodarczą i polityczną.

 class="wp-image-942158"
Źródło: EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019”

Brexit wystraszył inwestorów

- Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia brexitu i dalszych relacji handlowych Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, nie bez znaczenia są też relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami. Inwestorzy widzą również spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego zarówno na Starym Kontynencie, jak i w największych światowych gospodarkach. Spoglądając głębiej w tegoroczne dane, widać również, że nastawienie do Europy zależne jest od tego, czy firmy prowadzą już działalność na kontynencie - wymienia Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska. - Ci przedsiębiorcy, którzy nie inwestowali dotąd w Europie, w tym roku znacznie mniej chętnie (aż o 11 punktów procentowych) niż w poprzednim deklarowali chęć rozwoju swojego biznesu w tym regionie świata. Co ciekawe, przedsiębiorcy już obecni w Europie, na przestrzeni ostatniego roku nie zmienili zdania na temat jej atrakcyjności inwestycyjnej.

Mimo wielu niepewności, 56 proc. inwestorów wskazuje Europę Zachodnią jako jedną z trzech najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla swojego biznesu, a to o trzy punkty procentowe więcej niż przed rokiem. Jako kolejna wymieniana jest Europa Środkowo-Wschodnia (ten kierunek wskazuje 40 proc. badanych). W tym roku wyprzedziła pod tym względem Chiny, które znalazły się dopiero na czwartej pozycji - tuż za Ameryką Północną - z wynikiem 37 proc.

Autorzy raportu ey zauważają, że choć inwestorzy postrzegają Europę jako atrakcyjną do inwestowania, przed Starym Kontynentem stoją poważne wyzwania. Tylko 27 proc. badanych planuje zainwestować bądź zwiększyć swoje zaangażowanie w Europie w 2019 roku. To wynik o 8 punktów procentowych niższy niż przed rokiem i jednocześnie najniższy od 7 lat. Wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Europy w dłuższym, bo 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, spodziewa się z kolei 37 proc. badanych. Wynik ten jest wyraźnie gorszy niż w ubiegłym roku, gdy wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Europy w kolejnych latach oczekiwała połowa ankietowanych.

Europa nieatrakcyjna, bo podzielona i coraz starsza

Jak wskazują respondenci, jednym z kluczowych elementów, który zaważył na mniejszej liczbie inwestycji była niepewność gospodarcza i polityczna. Największym ryzykiem, wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną Europy jest obecnie brexit. Jeszcze rok temu wymieniany był jako 4. największe zagrożenie, natomiast w tym roku zajął pierwsze miejsce i wskazany został przez 38 proc. badanych. Kolejne zjawiska, które niepokoją inwestorów to przede wszystkim polityczna niestabilność Unii Europejskiej, wzrost nastrojów populistycznych i protekcjonistycznych, a także globalna i regionalna niestabilność geopolityczna.

- Tegoroczna edycja badania pokazuje, że również kwestie pracownicze mają duże znaczenie dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych - wskazuje Paweł Tynel, Partner EY i lider Działu Ulg i Dotacji EY. - 20 proc. ankietowanych w najnowszym badaniu wskazało, że ryzykiem dla Europy jest starzejące się społeczeństwo, 15 proc. deklaruje obawy przed spowolnieniem gospodarczym w Chinach, a 14 proc. widzi zagrożenie w braku odpowiednich kwalifikacji wśród potencjalnych pracowników. Kiedy już firmy zdecydują się zainwestować w Europie, kwestie pracowników okazują się niezwykle ważne. Dostęp do wykwalifikowanej kadry jest dla ponad 90 proc. badanych firm istotny bądź nawet krytycznie istotny przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnej lokalizacji. Trzy czwarte przedsiębiorców deklaruje bowiem, że brak odpowiedniej kadry znacznie obniża efektywność i zyskowność ich biznesów. To jedna ze wskazówek dla Europy na kolejne lata - kraje, które będą w stanie zapewnić dostęp do pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach, będą mogły liczyć na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej .

REKLAMA
 class="wp-image-942164"
Źródło: Źródło: EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019”

Badanie EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019” (How can Europe raise its game? EY’s Attractiveness Survey Europe) składa się z dwóch części: danych gromadzonych w ramach ey European Investment Monitor (EIM) przy współpracy z OCO o inwestycjach zagranicznych w Europie w roku 2018 oraz badania postrzegania przez inwestorów zagranicznych poszczególnych krajów oraz miast. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut CSA w styczniu i lutym 2019 r. Na pytania dotyczące postrzegania atrakcyjności Europy odpowiedziało 506 decydentów biznesowych.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA