REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki
  3. Samorządy

Awaria CRBR. Skarbówka podała nowy termin wpisania się do bazy. Bardzo szybki termin...

Ministerstwo Finansów poinformowało, że informatycy usunęli awarię systemu teleinformatycznego, który obsługuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią resort wyznaczył nowy termin, do którego trzeba dokonać wpisu do bazy.

16.07.2020
12:44
Jesteś beneficjentem rzeczywistym? Skarbówka podała nowy termin wpisania się do bazy
REKLAMA

Dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. termin zgłoszenia upływa 17 lipca 2020 r.

– poinformował resort finansów w komunikacie przesłanym do redakcji Bizblog.pl.
REKLAMA

Powołując się na art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu resort finansów poinformował, że 16 lipca 2020 r. usunięto zakłócenia w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego, który obsługuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

undefined

Fiskus przypomina jednocześnie, że problemy z systemem, które wystąpiły od 13 do 16 lipca 2020 r., nie wliczają się do biegu terminów dotyczących użytkowników CRBR.

Pierwotny termin zgłoszeń do rejestru upływał 13 lipca. Awaria spowodowała, że MF przedłużył go do 14 lipca, a potem do odwołania. W czwartek

Kto musi do piątku zarejestrować się w CRBR?

Nowy termin dotyczy wszystkich udziałowców spółek, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. Jeśli nastąpiło to po 13 października, zgłoszenie do CRBR powinno zostać dokonane w ciągu siedmiu dni. W tym samym terminie powinien zostać zaktualizowany wpis, jeśli jakieś dane uległy zmianie.

Art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115) wyjaśnia, że beneficjentami rzeczywistymi są osoby, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują spółki i mają decydujący wpływ na ich działalność. W praktyce chodzi o wszystkich, którzy dysponują 25 proc. udziałów w następujących spółkach:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
  • akcyjnych (oprócz spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Żeby ściągnąć podatki

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że dane w zapisane w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych mają uniemożliwić schowanie się w skomplikowanej strukturze korporacyjnej osobom i podmiotom mającym decydujący wpływ na działalność spółek. My dodamy do tego: i unikanie płacenia należnych podatków.

REKLAMA

Utworzenie nowego rejestru nakazuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (IV dyrektywa AML).

Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom zobowiązanym (w ramach stosowania środków należytej staranności wobec klienta)

– wyjaśnia MF.
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA