REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Nie będzie nowych limitów płatności gotówkowych. Polski Ład zablokowany

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zablokowała zmianę wynikającą z Polskiego Ładu, która miała wprowadzić już od 1 stycznia 2024 r. nowe, znacznie niższe limity transakcji gotówkowych. Rząd planował, że konsumenci będą mogli tak płacić tylko do 20 tys. zł, a pojedyncze transakcje pomiędzy firmami w gotówce nie będą mogły przekraczać 8 tys. zł. Kwoty przekraczające tan pułap będą musiały być przekazywane w formie elektronicznej. Te zmiany na razie nie wejdą w życie.

21.07.2023
17:01
Nie będzie nowych limitów płatności gotówkowych
REKLAMA

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w piątek, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

REKLAMA

To bardzo długa nazwa ustawy, ale jak podkreślono, jej cel jest jeden: zapobieżenie wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. regulacji zawartych w „Polskim Ładzie”, które dotyczyły niższych kwot płatności gotówkowych.

Zgodnie z obowiązującymi dotąd przepisami od nowego roku konsumenci byliby zobowiązani do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty.

Jeśli chodzi o firmy, to w przypadku jednorazowej wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, która przekracza 8 tys. zł lub równowartość tej kwoty, płatność musiałaby następować za pośrednictwem rachunku płatniczego firmy.

Rząd przestraszył się własnej reformy i postanowił ją zablokować. Jak wyjaśnili autorzy nowych przepisów, wejście w życie takich zmian mogłoby prowadzić do „komplikacji niektórych rodzajów transakcji szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą”. Uznano więc, że konieczne jest zniesienie przewidzianych do wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie.

Limity nadal będą obowiązywać

W Polsce nadal będzie obowiązywał limit transakcji gotówkowych w rozliczeniach firmowych wynoszący 15 tys. zł, a żadnych ograniczeń nie ma w transakcjach pomiędzy obywatelami. W niektórych krajach Unii Europejskiej ograniczenia są o wiele surowsze, a nie brakuje też innego rodzaju utrudnień. Zdarzają się ograniczenia w zakresie użycia pieniędzy o określonym nominale, a nawet konieczność wylegitymowania się w przypadku płatności powyżej określonego pułapu.

Najdalej idące ograniczenia w płaceniu gotówką obowiązują w Grecji. Limit płatności gotówkowych wynosi zaledwie 500 euro, a jeśli za jakiś towar czy usługę musimy zapłacić więcej, to resztę trzeba zapłacić kartą, przelewem, albo... czekiem. Brak limitów gotówkowych obowiązuje w przypadku zakupu samochodu, ale są plany, by wyłączyć ten wyjątek.

Płacisz gotówką? Pokaż dowód

REKLAMA

W Niemczech teoretycznie nie ma ograniczeń w płaceniu gotówką, ale w przypadku transakcji powyżej 10 tys. euro trzeba się wylegitymować i podać swoje dane. Sprzedawca musi w takiej sytuacji zapisać nasze imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres domowy oraz narodowość.

W Danii nie ma ograniczeń w przypadku transakcji pomiędzy osobami prywatnymi, ale gdy jedną ze stron transakcji jest firma, limit wynosi 20 tys. koron, czyli około 2,7 tys. euro. Co ciekawe, sprzedawca ma obowiązek zaakceptować taką płatność tylko od 6 rano do 22, a w obszarach z wysoką przestępczością jedynie do 20. Nie można płacić banknotami o nominale 500 euro, ale są też ograniczenia, jeśli chodzi o płatności bilonem.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA