REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Multimedia Polska chce podnosić ceny o wskaźnik inflacji. Zaraz chyba będzie mieć na głowie UOKiK

Spółka Multimedia Polska informuje swoich klientów, że w przyszłym roku będzie mogła podnosić ceny zgodnie z ogłaszanym przez GUS wskaźnikiem inflacji. Należąca do Vectry firma przekonuje, że nie będzie to stanowiło zmiany warunków umowy, czyli klienci nie będą mogli jej rozwiązać. UOKiK może jednak mieć w tej kwestii inne zdanie, bo właśnie wszczął postępowanie w sprawie klauzul inflacyjnych u operatorów komórkowych.

01.12.2022
14:56
fuzja vectra i multimedia
REKLAMA

O wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej w spółce Multimedia Polska, pisze serwis Wirtualnemedia.pl. Przejęta przez gdyńską Vectrę firma ma rozsyłać swoim klientom nowe warunki umowy, informując o wprowadzeniu dwóch nowych klauzul, które pozwolą na podwyższenie cen w przyszłym roku.

REKLAMA

Pierwsza z nowości to klauzula modyfikacyjna, która umożliwi operatorowi telewizji kablowej i internetu podwyższać ceny i wprowadzać nowe opłaty abonamentowe w związku z określonymi przyczynami. Spółka uspokaja swoich klientów, że w związku ze zmianą warunków umowy, będą oni mogli ją rozwiązać bez negatywnych skutków. Multimedia Polska chce od przyszłego roku zmieniać ceny w zależności od wskaźnika inflacji. Propozycja ma być uczciwa – jeśli jest inflacja, cena abonamentu rośnie, ale gdy pojawia się deflacja, operator musi ją obniżyć.

Bizblog.pl zwrócił się do rzecznika spółki Multimedia Polska z prośbą o odniesienie się do tych doniesień. Jak zapewniło biuro prasowe firmy, jej priorytetem jest zapewnienie ciągłości usług przy zachowaniu ich niezmiennie wysokiej jakości, co wymaga inwestycji liczonych w setkach milionów złotych rocznie. Spółka przekonuje, że musi też mierzyć się z czynnikami, na które nie ma wpływu, a które w sposób bezprecedensowy wpływają na jej działalność – dwucyfrową inflacją, wysokimi cenami energii elektrycznej, czy poważnymi wahaniami kursów walut.

Dlatego jako przedsiębiorcy musimy dostosować się do bieżących warunków, aktualizując ceny usług stosownie do ponoszonych przez nas wydatków. Wszystkie umowy zawierane w ramach Grupy Vectra zawierają już zapisy umożliwiające urealnienie cen, teraz jedynie je doprecyzowujemy. Klauzula waloryzacyjna jest ściśle powiązana z poziomem inflacji, która jest obiektywnym i niezależnym od nas wskaźnikiem. Co ważne w przypadku deflacji wybrane przez nas rozwiązanie, zobowiązuje nas do obniżenia cen usług dla konsumentów, którzy wcześniej otrzymali waloryzację cen na podstawie przedmiotowej klauzuli. Podobne rozwiązania stosowane są od wielu lat w innych europejskich krajach. Uregulowanie kwestii waloryzacji w sposób jednoznaczny i jasny, przyczyni się do zwiększenia ochrony praw konsumentów w Polsce. Na temat takich rozwiązań pozytywnie wypowiadał się już, m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To także sposób na to, aby klienci uniknęli skokowych zmian cen tych usług w przyszłości. 

Osoby otrzymujące informacje o wprowadzeniu do umów nowych zapisów mają prawo nie zgodzić się na zmianę warunków i mogą rozwiązać umowę z zachowaniem standardowego okresu wypowiedzenia

– wyjaśnia Multimedia Polska.

Klauzule abuzywne

Nie jest jednak wykluczone, że UOKiK zainteresuje się klauzulą waloryzacyjną, którą szykuje Multimedia Polska, ponieważ urząd antymonopolowy kilka dni temu wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie tego typu zmian, jakie w umowach ze swoimi klientami szykują operatorzy komórkowi. Jak wskazał UOKiK, operatorzy sieci Orange, Play i T-Mobile postanowili wprowadzić do umów na czas określony klauzule inflacyjne, które uprawniają ich do modyfikacji warunków podpisanych przez konsumentów zobowiązań w trakcie ich trwania zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem GUS wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.

Prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny stwierdził, że zmiany istotnych elementów trwającego zobowiązania nie zawsze są dopuszczalne, dlatego wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie tych klauzul inflacyjnych. Podejrzewamy, że mogą one stanowić klauzule abuzywne, a zatem niedozwolone prawnie zapisy, które rażąco naruszają interesy konsumentów – wyjaśnił.

UOKiK na razie prowadzi postępowania wyjaśniające, ale jeśli podejrzenia o nielegalność zapisów umów potwierdzą się, to operatorzy mogą dostać zarzuty. W takim przypadku może im grozić kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu. Prezes UOKiK-u zaznaczył, że przygląda się wprowadzaniu klauzul inflacyjnych także w innych branżach. Możliwe, że zmiany zapowiedziane przez należącą do Vectry firmę już są pod lupą prawników UOKiK-u.

Vectra: nieznaczny procent

Już teraz Vectra jest na cenzurowanym, ale z innego powodu. UOKiK właśnie stwierdził, że spółka nie wykonała w pełni warunku nałożonego przez UOKiK przy zakupie spółki Multimedia Polska. Sprawa jest na tyle poważna, że prezes Tomasz Chróstny wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary finansowej na spółkę.

Z informacji, które posiadamy, wynika, że Vectra dotychczas nie wykonała w pełni  nałożonego warunku strukturalnego. Sprzedała sieć jedynie w trzech miastach. W pięciu pozostałych – wbrew wydanej decyzji – warunek nie został wykonany, co rodzi ryzyko ograniczenia konkurencji. Dlatego wszcząłem postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę – wyjaśnia Chróstny.

Spółka Vectra przesłała nam w tej sprawie komentarz, w którym przekonuje, że do dziś wykonała zdecydowaną większość z nałożonych przez UOKiK warunków, a niesprzedane jeszcze sieci stanowią jedynie nieznaczny procent aktywów Multimedia Polska. Pozostajemy do dyspozycji Urzędu. Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa nie udzielamy dalszych szczegółowych informacji oraz nie komentujemy spekulacji medialnych – napisano.

Historia kłopotów z UOKiK-iem

To nie pierwszy zatarg Vectry z UOKiK-iem. Przypomnijmy, że w czerwcu operator dostał zarzuty za włączanie klientom usług bez pytania o zgodę. Wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbudziła praktyka Vectry polegająca na automatycznym uruchamianiu dodatkowej usługi bez pytania klientów o zgodę na pobieranie za nią płatności. Przez pierwszy miesiąc lub dwa usługa była bezpłatna, ale potem do rachunku doliczano co miesiąc 6,90 zł.

REKLAMA

Z kolei w listopadzie 2021 roku urząd postawił operatorowi kablówki i dostawcy internetu formalny zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez wprowadzenie klauzuli umożliwiającej mu podwyższenie opłaty za internet i telewizję. Vectra ma też na głowie postępowanie UOKiK-u w sprawie stosowania opłat za zerwanie umowy przewyższających wysokość abonamentu. Jeśli podejrzenia potwierdzą się, UOKiK postawi spółce zarzuty. W styczniu takie zarzuty dostało już konkurencyjne UPC.


REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA