REKLAMA
  1. bizblog
  2. Ubezpieczenia

Miliony złotych zalegają na subkontach w ZUS-ie. Wystarczy, by Polacy się o nie upomnieli

W ZUS-ie znajdują się miliony złotych, które powinny zostać wypłacone spadkobiercom zmarłych płatników składek, ale wciąż leżą tam nieniepokojone. Chodzi o pieniądze, które były zgromadzone w OFE, a potem zostały przeniesione na subkonta w ZUS-ie. ZUS ma obowiązek przekazać je spadkobiercom, ale nie musi wychodzić z inicjatywą, a to nie jest w jego interesie. W interesie Polaków jest jednak o te pieniądze się upomnieć.

18.10.2022
15:11
wakacje-kredytowe-bubel-prawny
REKLAMA

Pieniądze z OFE, które trafiły na subkonta w ZUS-ie, podlegają normalnym zasadom dziedziczenia. W zeszłym roku Polacy otrzymali w ten sposób ponad 740 mln zł, a w tym roku tylko do sierpnia ponad pół miliarda złotych. To olbrzymie sumy, ale wciąż wiele takich środków jest w ZUS-ie, bo nikt się o nie nie upomina.

REKLAMA

Obecnie jest dość paradoksalna sytuacja, w której ZUS wysyła miliony papierowych listów z informacją o tym, że ktoś otrzymał „czternastą emeryturę”, ale milczy jak grób w sprawie pieniędzy, które zalegają na jego kontach, a należą się spadkobiercom zmarłych płatników składek na OFE.

ZUS nie musi informować

Wyjaśnienie jest proste – ZUS nie ma prawnego obowiązku informowania spadkobierców o możliwości otrzymania pieniędzy po zmarłych bliskich, więc tego nie robi. Dopiero gdy uprawniona osoba zgłosi się do odpowiedniego oddziału, przedstawi dowód na to, że jest spadkobiercą zmarłego płatnika i złoży odpowiedni wniosek, pieniądze te zostaną jej wypłacone.

Jak wygląda procedura ubiegania się o wypłatę zgromadzonych w ZUS-ie środków na subkoncie osoby zmarłej. Najpierw trzeba ustalić, czy takie środki faktycznie znajdują się na tym subkoncie, dlatego trzeba udać się do placówki ZUS-u ubezpieczonego.

Aby pracownicy ZUS-u mogli nam udzielić informacji, musimy swoje prawo do niej udowodnić. Musimy przedstawić skrócony odpis aktu zgonu i oryginał lub kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Możemy też posłużyć się zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Ile mamy na to czasu?

Czy pieniądze z OFE zgromadzone w ZUS-ie mogą nam przepaść? Teoretycznie nie, ponieważ w przepisach nie ma ani słowa o tym, w jakim czasie trzeba po te pieniądze wystąpić. Mało tego, nie ma w tym zakresie żadnych przepisów szczegółowych, dlatego obowiązują zasady ogólne postępowania w sprawach spadkowych.

REKLAMA

Załóżmy, że udowodniliśmy ZUS-owi prawo do pieniędzy na subkoncie zmarłego bliskiego i złożyliśmy odpowiedni wniosek. W jakim czasie pieniądze te znajdą się na naszym koncie? Nie nastąpi to od razu – ZUS ma aż trzy miesiące na wypłatę.

Wtedy jednak może nas czekać niemiła niespodzianka, bo kwota wypłaty będzie niższa niż suma zgromadzona na subkoncie. Dlaczego? Choć pieniądze te nie są obciążone podatkiem od spadków i darowizn, to jednak podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym 19 proc. ZUS pomniejsza kwotę wypłaty o wartość podatku i taka suma trafia na nasze konto.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA