REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca

Zwolnili cię z pracy przez koronawirusa? ZUS wypłaci ci 1400 zł miesięcznie

W środę projekt ustawy o dodatku solidarnościowym i podwyższeniu zasiłku dla bezrobotnych trafił do Sejmu, a już w czwartek odbyło się jego pierwsze czytanie. Zwolnieni z pracy przez koronawirusa dostaną 1400 zł na rękę.

04.06.2020
18:32
200
REKLAMA

Proponowany przez prezydenta dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł netto miesięcznie ma być wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych maksymalnie przez trzy miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

REKLAMA

Nowe świadczenie będzie zwolnione z potrąceń i egzekucje oraz podatku dochodowego. Pieniądze mają być wypłacane w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek.

Szacunkowy koszt wypłaty dodatków solidarnościowych (w tym wyrównania do wysokości dodatku solidarnościowego, wysokości świadczenia otrzymywanego przez osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych) wynosi około 1492,8 mln zł i w całości zostanie poniesiony w 2020 r

– szacują autorzy zmian.

Kto dostanie dodatek solidarnościowy?

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy, trzeba spełnić trzy warunki:

 • być zatrudnionym na umowę o pracę i zostać zwolnionym po 31 marca 2020 r.; uwaga, nieprzedłużona umowa o pracę na czas określony również uprawnia do otrzymania dodatku;
 • podlegać w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni;
 • złożyć wniosek w ZUS-ie do 31 sierpnia 2020 r.

Projekt ustawy wymienia też wszystkie informacje, które powinny znaleźć się we wniosku. Są to

 • imię i nazwisko;
 • PESEL albo rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • dane pracodawcy, u którego osoba uprawniona była zatrudniona: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP lub w razie jego braku numery PESEL i REGON;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków do otrzymania dodatku solidarnościowego;
 • oświadczenie o kwocie otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium za miesiąc, w którym składany jest wniosek;
 • numer rachunku rozliczeniowego, na który ma być przelewany będzie dodatek;
 • „inne informacje niezbędne dla ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego”;
 • podpis osoby uprawnionej.

Masz prawo do dodatku? Musisz zrezygnować z zasiłku

Z nowego świadczenia nie będą mogli skorzystać emeryci i renciści ani rolnicy. Dodatku solidarnościowego nie można łączyć z innymi świadczeniami. Jeśli zostanie uzyskany przez bezrobotnego, zostanie zawieszony mu zasiłek lub stypendium wypłacane przez urząd pracy.

Dobra wiadomość jest taka, że okresu pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie się wliczać do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium. Dzięki temu czas wypłacania zasiłku lub stypendium zostanie przedłużony o to, o ile pobierany był dodatek.

Pobierający dodatek solidarnościowy będą podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składek stanowi w tym przypadku otrzymywana kwota dodatku solidarnościowego. Składki na ubezpieczenie dla uprawnionych opłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1200 zasiłku dla bezrobotnych od września

Wraz z wprowadzeniem nowego świadczenia prezydent proponuje podwyższenie od 1 września maksymalnego zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł.

W tej kwocie byłby pobierany przez pierwsze trzy miesiące po zarejestrowaniu w urzędzie pracy, potem zostałby obniżony do 942,30 zł. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

REKLAMA

Prezydent proponuje, by w ciągu 365 dni pracy, które są wymagane do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wliczane były też okresy pracy w obniżonym wymiarze etatu i wysokością wynagrodzenia poniżej wynagrodzenia minimalnego.

Łączny szacowany skutek finansowy podniesienia wysokości podstawowego zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł oraz dostosowania stawek zależnych od jego wysokości stypendiów i świadczeń w 2030 r. wynosi 658,6 mln zł, natomiast w perspektywie do 2030 r. łączny koszt wynosi 11 504,6 mln zł

– głosi projekt ustawy.
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA