REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Finanse osobiste - poradniki

Niskie oprocentowanie, pełna elastyczność. Czy warto wziąć kredyt odnawialny?

Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia dokonywanie płatności bezgotówkowych nawet w przypadku chwilowego braku środków pieniężnych na koncie. Z tego też powodu różni się swoją specyfiką od innych kredytów oferowanych przez banki. Kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać?

13.05.2023
17:39
Niskie oprocentowanie, pełna elastyczność. Czy warto wziąć kredyt odnawialny?
REKLAMA

Czym charakteryzuje się kredyt odnawialny?

REKLAMA

Kredyt odnawialny, w koncie, rewolwingowy, linia kredytowa – to inne nazwy, pod którymi występuje kredyt odnawialny. Jego cechą charakterystyczną jest ścisłe powiązanie z kontem osobistym, które należy posiadać w danym banku, aby skorzystać z kredytu odnawialnego. Powiększa on saldo rachunku o dodatkową kwotę, którą można wykorzystać w przypadku braku środków własnych. Z tego też powodu dla wielu osób stanowi on swoisty bufor finansowy.

Kredyt w koncie najczęściej jest nisko oprocentowany, dzięki czemu korzystanie z niego nie wiąże się z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów. Jest również odnawialny, przez co klient wykorzysta środki pieniężne wielokrotnie, nie składając każdorazowo nowego wniosku o udzielenie finansowania.

Jak uzyskać kredyt w koncie?

Linia kredytowa dedykowana jest klientom, którzy posiadają konto osobiste w danym banku. Aby móc z niej skorzystać, należy dopełnić podobnych formalności, jak w przypadku ubiegania się o każdego rodzaju bankowe wsparcie finansowe. Klient musi więc dostarczyć niezbędne dokumenty, aby bank mógł ocenić jego zdolność kredytową. Wśród nich warto wymienić zaświadczenie o zarobkach czy deklarację podatkową za ubiegły rok.

Bank, pozytywnie oceniając zdolność kredytową klienta, udziela mu kredytu odnawialnego. Należy jednak mieć świadomość, że analitycy mogą także wydać decyzję odmowną. Niektóre banki wprowadzają uproszczoną procedurę oceny zdolności kredytowej, dzięki której można zaciągnąć zobowiązanie w krótkim czasie. Dotyczy ona jednak wyłącznie stałych klientów, którzy uzyskują stosunkowo wysokie wpływy na rachunek.

Jak spłacić zobowiązanie wobec banku?

W przypadku kredytu odnawialnego nie obowiązują miesięczne raty – spłata zobowiązania odbywa się na innych zasadach. Klient oddaje bankowi wyłącznie pieniądze, które rzeczywiście wykorzystał, natomiast odsetki naliczane są tylko od kwoty pozostającej do uregulowania.

Należy jednak mieć świadomość, że pieniądze wpływające na rachunek bieżący w pierwszej kolejności zostaną przekazane na poczet spłaty kredytu. W niektórych przypadkach możliwe jest dokonywanie płatności w systemie ratalnym, jednak zależy to od indywidualnej sytuacji klienta i wymaga wydania przez bank odpowiedniej decyzji.

Jak zamknąć kredyt w koncie?

Procedura zamknięcia kredytu w koncie zależy od polityki konkretnego banku, jednak w każdym przypadku konieczne jest wypowiedzenie umowy. Warto zrobić to z wyprzedzeniem, gdyż zazwyczaj strony obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, w czasie trwania którego kredyt wciąż jest aktywny. Jednocześnie klient musi spłacić zobowiązanie wraz z naliczonymi odsetkami najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

Kredyt w koncie a debet

Linia kredytowa często mylona jest z popularnym debetem, jednak pomimo licznych podobieństw, są to nieco inne produkty bankowe. W przypadku debetu klienci najczęściej nie muszą dopełniać wielu formalności, podczas gdy otwarcie linii wymaga uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Ponadto, o ile kwota debetu zwykle jest niska, o tyle kredyt w koncie może wynosić nawet 100 000 zł.

Kredyt w koncie – dla kogo?

REKLAMA

Cechą charakterystyczną kredytu w koncie jest elastyczność dysponowania przyznanymi środkami, które klient może wykorzystać w dowolnym momencie. Chcąc sfinansować bieżące wydatki lub poważniejszą inwestycję, nie trzeba czekać na wydanie przez bank decyzji w kwestii przyznania na przykład kredytu gotówkowego.

Linia kredytowa najczęściej jest nisko oprocentowana, dzięki czemu klient nie ponosi dużych kosztów w przypadku korzystania z pieniędzy. Niemniej jednak nie należy nadużywać kredytu w koncie, gdyż generuje to ryzyko nadmiernej konsumpcji.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA