REKLAMA
  1. bizblog
  2. Ubezpieczenia

Za chwilę upływa ważny termin. Chodzi o korektę rozliczeń ZUS

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Wcześniej nie było żadnych ograniczeń czasowych, jeśli o składanie takich korekt, ale przepisy się w tym zakresie zmieniły, o czym wielu płatników może nie wiedzieć.

25.11.2023
4:21
Za chwilę upływa ważny termin. Chodzi o korektę rozliczeń ZUS
REKLAMA

Z powodu zbliżającego się ostatecznego terminu składania korekt za okres od 1999 do 2021 roku ZUS postanowił przypomnieć ubezpieczonym, że już nie ma możliwości korygowania dokumentów rozliczeniowych czy składania imiennych raportów bez ograniczenia w czasie.

REKLAMA

Korekty dokumentów rozliczeniowych

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy – przypomina ZUS.

Już od początku 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych, takich jak deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne.
Jednak tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnik składek może skorygować dokumenty rozliczeniowe, które były złożone za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r.

Więcej o ZUS-ie przeczytacie w tych tekstach:

ZUS informuje, że nowe przepisy ograniczają do 5 lat – licząc od dnia wymagalności składki – możliwość składania dokumentów rozliczeniowych przez płatnika składek oraz sporządzenia ich przez ZUS. Po tym terminie ZUS ma możliwość ewidencjonowania danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji.

ZUS oferuje pomoc

REKLAMA

Zakład wyjaśnia, że jeżeli nie upłynął ten ustawowy termin, to zostało przyjęte, że po 1 stycznia 2024 r. ZUS może korygować dokumenty rozliczeniowe za okres do grudnia 2021 r. na podstawie prawomocnej decyzji albo orzeczenia sądowego, od których przysługuje płatnikowi prawo do odwołania. W tych przypadkach, dane z dokumentów rozliczeniowych ewidencjonowane będą zarówno na koncie płatnika składek, jak i ubezpieczonego i będą mogły powodować zwiększenie albo zmniejszenie należności na kontach płatników składek.

Istotne jest, aby każdy płatnik składek zweryfikował dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Dlatego oferujemy pomoc Płatnik, który chce złożyć dokumenty korygujące przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych – wskazuje ZUS.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA