REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Kiedy można wziąć rozwód?

Rozwód można uzyskać jedynie na drodze sądowej, w przypadku gdy nastąpi trwały i zupełny rozpad więzi małżeńskiej. Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą rozwód? Jakie są jego warunki?

21.04.2024
21:27
Kiedy można wziąć rozwód?
REKLAMA

Wydaje się, że jeśli małżonkowie zgadzają się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, nic nie powinno stanąć na przeszkodzie. Tymczasem małżeństwo to instytucja chroniona prawnie, zatem sąd może orzec rozwód jedynie z ważnych powodów. Przedtem musi upewnić się, że doszło do trwałego i zupełnego rozpadu więzi małżeńskiej.

REKLAMA

Mowa o więzi:

Zupełny rozpad pożycia jest wtedy, gdy wszystkie z wymienionych wyżej ustają, a wynika to ze świadomego działania małżonków. Natomiast o trwałym rozpadzie pożycia mówimy, gdy powrót do wspólnego życia małżonków, obiektywnie rzecz biorąc, nie jest możliwy. Trwały i zupełny rozpad więzi to przesłanka orzeczenia rozwodu. Niemniej jednak takie rozstrzygnięcie nie nastąpi, jeśli pojawi się choć jedna przeszkoda rozwodowa. Wśród nich wymienia się:

 • dobro małoletnich dzieci,
 • brak zgody małżonka, który nie jest winny rozpadu więzi,
 • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Przepisy regulujące kwestię rozwiązania małżeństwa przez rozwód są szczegółowe, jednak każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny.

Rozwód z winy obu stron czy z winy jednego małżonka?

Rozwód może zostać orzeczony z winy obu stron, bez orzekania o winie bądź z winy jednego ze współmałżonków. Rozwód bez orzekania o winie najczęściej zapewnia krótki przewód sądowy, jednak wymaga wypracowania swego rodzaju ugody pomiędzy małżonkami. Tymczasem, chcąc obciążyć winą współmałżonka, należy zebrać odpowiednie dowody, a następnie przedstawić je w sądzie. Druga strona ma oczywiście prawo do swoich kontrargumentów. To sprawia, że cały proces trwa o wiele dłużej, często nawet kilkanaście miesięcy. Rozwód z orzeczeniem o winie daje drugiej stronie przede wszystkim satysfakcję, ale z prawnego punktu widzenia umożliwia również ubieganie się o alimenty bez konieczności udowadniania niedostatku.

Więcej poradników prawnych w Bizblog.pl

Jak uzyskać rozwód? Formalności

Pierwszym krokiem do tego, aby uzyskać rozwód, jest złożenie pozwu rozwodowego w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy aktu urodzenia małoletnich dzieci,
 • potwierdzające uzyskiwanie dochodu (np. PIT albo zaświadczenie o zarobkach),
 • potwierdzające ponoszonych kosztów utrzymania – gdy małżonek ubiega się o alimenty,
 • potwierdzające winę współmałżonka, jeśli wnosimy o rozwód z orzeczeniem o winie.

W pozwie należy przedstawić stan faktyczny oraz sformułować żądania. Ważne, aby nie popełnić błędów merytorycznych – w przeciwnym razie sąd wezwie nas do uzupełnienia, co wydłuży całą procedurę.

Jakie konsekwencje prawne wiążą się z rozwodem?

Rozwód nie jest wyłącznie formalnością, jak określa go wielu małżonków. Niesie za sobą pewne skutki prawne, których istnienia warto mieć świadomość. Z drugiej strony, nie zwalnia z odpowiedzialności, na przykład w zakresie utrzymania oraz uczestnictwa w życiu małoletnich dzieci. Podstawowe skutki rozwodu to:

 • brak możliwości dziedziczenia ustawowego po małżonku,
 • brak prawa do zachowku po byłym małżonku,
 • ustanie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki (jeśli urodzi się ono po upływie 300 dni od daty prawomocnego orzeczenia),
 • ustanie obowiązku wzajemnej pomocy,
 • możliwość ubiegania się o alimenty (w określonych przypadkach),
 • zniesienie wspólności majątkowej.
REKLAMA

Od pozwu do orzeczenia, czyli jak długo trwa procedura rozwodowa?

Małżonkowie często zastanawiają się, jak długo przyjdzie im czekać na rozwód. Niestety, cała procedura może trwać kilka miesięcy, ale też kilka lat, w zależności od złożoności sprawy. W ciągu około 3-4 miesięcy można uzyskać rozwód bez orzekania o winie, natomiast jeśli chcemy obciążyć winą drugą stronę, musimy przygotować się na dłuższą batalię. Nawet adwokat ani radca prawny nie przyspieszą biegu postępowania – mogą jedynie podpowiedzieć, jakie działania podjąć, aby niepotrzebnie nie przedłużać procedury.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA