REKLAMA
  1. bizblog
  2. Prawo

Złóż wniosek o 500+ przez internet. Pieniądze dostaniesz szybciej

Program 500+ po rozszerzeniu trafi do 4,4 mln polskich rodzin, a jego beneficjentami będzie ok. 6,8 mln dzieci. Wnioski online można składać od 1 lipca, od 1 sierpnia — w formie papierowej

01.07.2019
6:01
Jak złożyć wniosek o 500+? Poradnik
REKLAMA

Fot. Roman Harak/Flickr.com/CC BY-SA 2.0

REKLAMA

Jak złożyć wniosek o 500+? Zacznij od przygotowania dowodów osobistych — swojego i dziecka. Potem sprawdź, w jaki sposób możesz wypełnić dokumenty. Są trzy możliwości, ale najwięcej uprawnionych najprawdopodobniej znów zrobi to za pośrednictwem swojego banku, Przygotuj zatem dane potrzebne do zalogowania w serwisie transakcyjnym.

Zobacz także

500+ online: kto może złożyć wniosek?

Każdy rodzic i każdy opiekun prawny. Kryterium dochodowe nie ma żadnego znaczenia. Program po rozszerzeniu objął także dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz w domach pomocy społecznej.

W przypadku rozwodu prawo złożenia wniosku (też online) należy do rodzica z przyznanymi prawami rodzicielskimi. Jeżeli żaden z rodziców nie ma ustalonej opieki, pieniądze otrzyma ten, który pierwszy złoży wniosek. Opieka naprzemienna z kolei oznacza podział świadczenia na oboje rodziców. 

Jeśli jeden z rodziców zmarł przed rozpatrzeniem wniosku, wprowadzona będzie ciągłość świadczenia wychowawczego, a rodzic, który został z dzieckiem, nie straci prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Musi jednak złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

500+ online: trzy drogi do wyboru

Wniosek online na świadczenie na pierwsze dziecko w ramach Programu 500+ możemy złożyć na trzy sposoby:

Warto przy okazji pamiętać, że chcąc wypełnić wniosek online, trzeba mieć założony wcześniej profil zaufany lub posiadać nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Które banki umożliwiają złożenie wniosków o 500+ online? Oto lista:

Niektóre już zwietrzyły w tym promocyjną szansę, jak chociażby Pekao czy Bank Millennium

500+ online terminy MRPiPS class="wp-image-945989"

500+ online: co trzeba wypełnić?

Pierwszą czynnością jest wybór urzędu gminy, czyli podmiotu, do którego kierujemy wniosek. Potem to samo z nadawcą, czyli wnioskującym o świadczenie na pierwsze dziecko. Standardowo: data urodzenia, PESEL, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, obywatelstwo oraz stan cywilny. 

Potem jeszcze dane kontaktowe: adres, nieobowiązkowo numer telefonu oraz mail, na który wysłana będzie informacja zwrotna o przydzieleniu świadczenia. Tu ważna uwaga: nieodebranie maila nie wstrzyma wypłaty świadczenia.

Na koniec trzeba podać dane z aktu urodzenia dziecka: datę, imię i nazwisko, PESEL, płeć, obywatelstwo i stan cywilny. Jeżeli dziecko nie ma przyznanego numeru PESEL — niezbędna będzie seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeśli rodzice mają więcej niż jedno dziecko, składają jeden wniosek z danymi wszystkich pociech. Tak wypełniony dokument daje im prawo do świadczenia na pierwsze i każde kolejne dziecko.

Kiedy wypłata?

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - wszystko zleży od terminu złożenia wniosku.

  • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.;
  • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.;
  • złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od października zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
  • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od listopada zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.;
  • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
REKLAMA

Kiedy kolejne wnioski?

Na podstawie złożonego po 1 lipca wniosku świadczenie będzie wypłacane do 31 maja 2021 r. I następny wniosek trzeba będzie złożyć na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. - od lutego 2021 r.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA