REKLAMA
  1. bizblog
  2. Prawo

Rodzina 500+. Złóż wniosek w lipcu przez internet, w październiku zgarniesz 1500 zł na jedno dziecko

1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do osiemnastego roku życia. Nie będzie miało znaczenia, ile pociech masz na utrzymaniu ani ile zarabiasz. W sumie 500+ trafi do 4,4 mln rodzin i 6,8 mln małolatów.

25.06.2019
19:50
Rodzina 500+ ostatni termin
REKLAMA

Fot. SOURCE/Flickr.com/CC BY 2.0

REKLAMA

Aby otrzymać w październiku 1500 zł na jedno dziecko (wyrównanie za trzy miesiące), trzeba złożyć wniosek. W lipcu można to zrobić przez internet, a od sierpnia składając dokumenty w tradycyjny sposób.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o 500+.

Zobacz także

Komu przysługuje 500+?

Od 1 lipca 500+ może otrzymać matka, ojciec, opiekun faktyczny, prawny dziecka, ale także w ściśle określonych sytuacjach dyrektor domu pomocy społecznej.

Jeśli rodzicie są rozwiedzeni, świadczenie otrzyma ten rodzic, który mieszka z dzieckiem i łoży na jego utrzymanie. W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej wniosek mogą złożyć obydwoje rodzice. W takim przypadku zostanie przyznane świadczenie w wysokości 250 zł miesięcznie.

O świadczenie mogą wystąpić rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzinne domy dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oprócz tego placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Jak i kiedy złożyć wniosek o 500+?

O świadczenie można występować od 1 lipca 2019 r. przez internet, wchodząc na stronę empatia.mpips.gov.pl, poprzez kanały bankowości elektronicznej lub przez PUE ZUS.

Wnioski na formularzach papierowych będzie można składać osobiście w urzędzie lub przesyłać pocztą od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku.

Przyznawanie 500+ odbywać się będzie bez wydawania i konieczności doręczania decyzji administracyjnej. Rodzice występujący o świadczenie wychowawcze informację o przyznaniu świadczenia otrzymają e-mailem (będzie można też odebrać ją osobiście).

Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

Do kiedy mogę złożyć wniosek o 500+?

Wnioski o świadczenie rodzinne można składać do 30 września 2019 roku. Wówczas rodzice otrzymają w październiku świadczenie z wyrównaniem za trzy miesiące (1500 zł na jedno dziecko). Jeśli rodzice wystąpią o 500+ po 30 września, to otrzymają świadczenie od miesiąca, w którym złożyli dokumenty. Jeśli uczynią to w październiku, to dostaną pieniądze tylko za październik.

Kiedy wypłacą mi 500+?

Jeśli poprawnie wypełniony wniosek złożysz w terminie:

  • od 1 lipca do końca sierpnia 2019 roku, to świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 roku,
  • do końca września 2019 roku, to 500+ z wyrównaniem od 1 lipca zostanie wypłacone do dnia 30 listopada 2019 roku,
  • do końca października 2019 roku, to 500+ z wyrównaniem od października, zostanie wypłacone do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  • do końca listopada 2019 roku, to 500+ z wyrównaniem od listopada, zostanie wypłacone do 31 stycznia 2020 roku,
  • od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, to świadczenie w wyrównaniem od miesiąca złożenia dokumentów, zostanie wypłacone do dnia 29 lutego 2020 roku.

Rodzice, którym 500+ przyznano rok temu, muszą złożyć jeden wspólny wniosek dla wszystkich dzieci. Na jego podstawie zostanie przyznane im świadczenie również na pierwsze dziecko, na które do tej pory nie dostawali świadczenia.

REKLAMA

Na jaki czas przyznają mi 500+?

W porównaniu z rokiem ubiegłym gminy będą przyznawać świadczenie wychowawcze na okres do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w przyszłym roku nie trzeba będzie składać wniosków dla dzieci, którym przyznano świadczenie w 2019 roku.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA