REKLAMA
  1. bizblog
  2. Emerytury

ZUS przypomina: od grudnia zmieniły się limity dla pracujących seniorów

Do emerytur i rent seniorzy mogą dorabiać, ale muszą pamiętać, że jeśli nie osiągnęli wieku emerytalnego, nie mogą przekroczyć ustawowych limitów – przypomina ZUS, ogłaszając nowe stawki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

06.12.2021
18:15
ZUS przypomina: od grudnia zmieniły się limity dla dorabiających seniorów
REKLAMA

Przekroczenie limitu może spowodować, że ZUS zmniejszy albo nawet zawiesi wypłatę świadczenia. Aby nie narazić się na zmniejszenie wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, którego wysokość w komunikacie ogłasza raz na kwartał Prezes GUS-u. Od 1 grudnia 2021 r. 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to 3960,20 zł brutto.

REKLAMA

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż jego 130 proc., czyli od 1 grudnia 2021 r. od 7354,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż obowiązujący w danym roku limit. W 2021 r. jest to:

  • 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 549,71 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Renciści socjalni na nowych zasadach

Inne zasady dotyczą renty socjalnej. Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3960,20 zł brutto, zostanie ona zawieszona.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 stycznia 2022 r. zmienią się zasady dorabiania do renty socjalnej.

Będą takie jak dla emerytów i osób uprawnionych do rent z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób pobierających rentę socjalną będzie to oznaczało możliwość pobierania renty w pełnej lub zmniejszonej wysokości – podał ZUS.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego można dorabiać bez ograniczeń

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat panie i 65 lat panowie, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejsza świadczeń uprawnionym do emerytury częściowej.

Od zasady, że seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń, istnieje jeden wyjątek: emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (1250,88 zł brutto).

Jeżeli w ich przypadku dodatkowy przychód przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, z której została podniesiona.

Kombatanci i wojskowi też bez ograniczeń

Bez ograniczeń mogą dorabiać też pobierający renty inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych i renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

REKLAMA

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, to renta ta przysługuje w pełnej wysokości, niezależnie od dodatkowych zarobków – informuje ZUS.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA