REKLAMA
  1. bizblog
  2. Samorządy

Wciąż możesz dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rząd podał nową datę

Wciąż nie żegnamy się z dodatkowymi zasiłkami opiekuńczymi. Tym razem termin jego obowiązywania został przedłużony do 12 lipca. Po raz ósmy z rzędu.

30.06.2020
11:32
zasiłek opiekuńczy
REKLAMA

ZUS przypomina, że ostateczny termin wypłat dodatkowych zasiłków opiekuńczych, które przysługują między innymi ubezpieczonym rodzicom dzieci do 8 lat, został wydłużony o kolejne dwa tygodnie i będzie obowiązywał do 12 lipca.

REKLAMA

Wszystko działa tak jak dotychczas

Ubezpieczonym rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli w związku z pandemią żłobek, przedszkole lub szkoła pozostaje zamknięty lub jeżeli rodzic sam decyduje się nie posyłać tam dziecka i będzie samodzielnie sprawował nad nim opiekę.

To samo dotyczy młodzieży do 16 lat, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego)

– podkreśla ZUS.

Chcesz zasiłek, złóż wniosek

W celu otrzymania świadczenia niezbędne jest złożenie oświadczenia „o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna” do płatnika składek, czyli pracodawcy lub zleceniodawcy.

Rodzice prowadzący własną działalność gospodarczą wniosek mogą złożyć w placówce ZUS-u albo poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy zasiłku, a wypłaca się go za każdy dzień, w którym rodzic sprawuje opiekę, włącznie z tymi ustawowo wolnymi od pracy.

REKLAMA

Ustanowiony 11 marca przez dwa tygodnie (26 marca), później przedłużany kolejno do 5, 14 i 24 kwietnia, aż po 3 maja, skąd termin przesunięto do 24 maja. Jednak to także nie był koniec i dodatkowe zasiłki opiekuńcze wypłacano do 14 czerwca i następnie 24 czerwca. Teraz wiadomo już, że rodzice mogą cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi do 12 lipca.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA