REKLAMA
  1. bizblog
  2. Środowisko

Coraz więcej Polaków segreguje śmieci. To świadomość czy czysta kalkulacja?

Od lat świadomość Polaków w sprawie ekologii bardzo się zmieniła, m.in. nijako wymusił to Jednolity System Segregacji Odpadów, odkąd został wdrożony w 2017 r. Jak wskazują najnowsze badania, praktycznie już każdy Polak sortuje odpady. A co ciekawe, dla większości ankietowanych motywacją jest „chęć zrobienia czegoś dobrego dla środowiska”, ale są też tacy, co robią to tylko po to, by płacić mniej za wywóz śmieci. W której grupie wy jesteście?

04.07.2023
6:24
opłaty-za-odpady-nowelizacja
REKLAMA

Tylko w ciągu minionego roku aż 12 proc. z grupy 1500 przepytanych Polaków zaczęło segregować śmieci, a 69 proc. badanych przyznaje, że przez ostatnie sześć lat zaczęło to robić regularnie. Tylko 16 proc. Polaków deklaruje, że segreguje śmieci ze względu na zachęty finansowe, a obawę przed karami i sankcjami wyraża jedynie 14 proc. ankietowanych - wynika z najnowszego badania EKObarometr, przeprowadzonego przez pracownię SW RESEARCH we współpracy z Grupą Akomex. Badanie pokazuje jednocześnie, że aż 71 proc. respondentów zastanawia się nad tym, co dzieje się z wyrzuconym opakowaniem po zużyciu produktu.

REKLAMA

System nauczył Polaków, jak radzić sobie z segregacją

Od lipca 2017 r. funkcjonuje w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który zobligował Polaków do segregacji śmieci. Przez sześć lat sporo się zmieniło w tej dziedzinie, bo świadomość Polaków jest dużo większa. Jak wskazują badania, aż 96 proc. badanych deklaruje, że segreguje śmieci. Około 70 proc. badanych dostrzegło, że od momentu wdrożenia ogólnokrajowego systemu segregacji (JSSO) zaczęło częściej segregować odpady. To pokazuje, że systemowe rozwiązania działają, ale potrzebują czasu na wdrożenie. Zdają się to dostrzegać także sami Polacy.

W pytaniu wielokrotnego wyboru o wpływ na decyzję dotyczącą segregacji śmieci:

  • ponad 40 proc. osób przyznało, że chce zrobić coś dobrego dla środowiska;
  • 39 proc. respondentów zauważa, iż segregacja odpadów sprzyja mniejszemu marnowaniu zasobów naturalnych;
  • 31 proc. ankietowanych segreguje śmieci z obawy o świat, w którym będą żyły ich dzieci i wnuki;
  • 16 proc. Polaków segreguje śmieci ze względu na zachęty finansowe np. niższą cenę wywozu;
  • 27 proc. Polaków zauważa konieczność dostosowania się do przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Odpady równie chętnie segregują zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

 class="wp-image-2193892"

Z dużym optymizmem przyjmuję wyniki przedstawione w raporcie EkoBarometr dotyczące m.in. postaw Polaków wobec segregacji odpadów i ochrony środowiska. Polacy robią to chętnie, chcąc zadbać o środowisko naturalne, a tylko nieliczna grupa zwraca uwagę na zachęty finansowe i wynikające z przepisów obowiązki w tym zakresie - mówi Grzegorz Łajca, prezes zarządu Grupy Akomex.

Kolejne zmiany dla producentów

Łajca podkreśla, że czekają nas kolejne zmiany. Zgodnie z dyrektywami i planami Unii Europejskiej na producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach prawdopodobnie niebawem zostanie nałożony obowiązek sfinansowania i zorganizowania systemu zbierania oraz recyklingu odpadów po opakowaniach. Co za tym idzie, marki muszą podjąć wspólne działania mające na celu zwiększenie liczby opakowań biodegradowalnych i nadających się do recyklingu oraz zająć się stopniową eliminacją tworzyw sztucznych w tych opakowaniach, w których jest to możliwe.

Uważam, że zaproponowane przez UE przepisy zapewne będą determinowały szersze spojrzenie na tę kwestię. Każdy produkt wprowadzany na rynek będzie oceniany także przez konsumentów pod kątem całego cyklu życia i tak już się zaczyna dziać - dostrzega Grzegorz Łajca.

REKLAMA

Jego zdaniem ważne, aby branża skoncentrowała się na minimalizacji wpływu na środowisko poprzez innowacje technologiczne i promowanie surowców biodegradowalnych.

Potwierdzają to również wyniki badania, w którym Polacy stwierdzili, że promowanie recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego jest dla nich kluczowym elementem. Dodatkowo aż 71 proc. respondentów zastanawia się nad tym, co dzieje się z opakowaniem po zużyciu produktu i czy jest on poddawany recyklingowi.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA