REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Polski biznes nie patrzy w przyszłość z optymizmem. Już nawet eksporterzy zawodzą

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) informujący z o przyszłych tendencjach w gospodarce po raz kolejny nie zmienił w maju swojej wartości – podał w poniedziałek BIEC.

29.05.2023
8:59
Polski biznes nie patrzy w przyszłość z optymizmem. Już nawet eksporterzy zawodzą
REKLAMA

Brak wyraźnej tendencji wskaźnika (WWK – przyp. red.) do wzrostu ani też do spadku obserwujemy w zasadzie od początku tego roku. Oznacza to, że gospodarka utknęła w okolicach bardzo niskiego tempa wzrostu i jak na razie nie widać impulsów, które mogłyby ją z tego impasu wyrwać – tłumaczy Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

REKLAMA
 class="wp-image-2148274" title="Wykres WWK"
Źródło: BIEC

Na dodatek – jak zauważa BIEC – niskiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszy bardzo wysoka inflacja, która w najbliższym czasie będzie ten wzrost nadal ograniczać.

Stymulowanie konsumpcji zwiększonymi wydatkami budżetowymi daje jedynie ułudę łagodzenia skutków wysokiej inflacji, a w praktyce jedynie ją pobudza – wskazują ekonomiści Biura.

Eksporterzy wcale nie mają lepiej

BIEC zwraca uwagę w komentarzy do danych, że w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego tempo napływu zamówień coraz bardziej zwalnia.

O ile wcześniej dotyczył on głównie przedsiębiorstw małych i średnich, o tyle obecnie zamówienia kurczą się nawet w największych przedsiębiorstwach – czytamy w komunikacie.

BIEC wskazuje, że zjawisko to w równym stopniu dotyczy zamówień realizowanych na rynek krajowy, jak i zamówień eksportowych. Jak podkreśla, w żadnej spośród 22 badanych przez GUS branż nie nastąpiła poprawa tempa napływu zamówień, a największy spadek odczuły przedsiębiorstwa produkujące trwałe dobra konsumpcyjne (AGD, RTV, meble).

Jak czytamy w komunikacie, przekłada się to bezpośrednio na sytuację finansową przedsiębiorstw, co od kilku miesięcy sygnalizują menedżerowie i potwierdzają ostatnie publikowane przez GUS dane na temat przychodów i kosztów w sektorze przedsiębiorstw.

Wyliczony w oparciu o te dane zysk krańcowy spada od 2017 roku, zaś w ostatnich kwartałach uległ on drastycznej redukcji – wskazuje BIEC.

Przedsiębiorcy z coraz większym pesymizmem patrzą w przyszłość

REKLAMA

W ocenach menedżerów coraz bardziej uwidacznia się pesymizm, zwłaszcza jeśli chodzi o ogólną sytuację w gospodarce.

Zazwyczaj w odpowiedziach na to pytanie przedsiębiorcy wykazują znaczne pokłady optymizmu, zwłaszcza jeśli oceniają, że pojawiające się trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej mają charakter przejściowy. Tym razem tego optymizmu w danych nie widać – kwitują autorzy komentarza z BIEC.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA