REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes
  3. Samorządy

Nie chcesz płacić składek ZUS? Rusz się, masz tylko dzień na złożenie wniosku

Zwolnienie ze składek ZUS cieszył się zdecydowanie największą popularnością wśród przedsiębiorców. Jutro termin graniczny: jeśli myślisz o takiej uldze, musisz złożyć wniosek. Potem łaskawość ZUS mija.

29.06.2020
15:17
ZUS-umowa-o-dzieło
REKLAMA

Fot. Lukas Plewnia/Flickr.com/CC BY-SA 2.0

REKLAMA

Stawka jest wysoka. Chodzi przecież o składki ZUS za trzy miesiące: od marca do maja 2020 r. na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Trzymiesięczne zwolnienie dotyczy także tych, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus.

Ale nie płacić składek, trzeba do 30 czerwca złożyć stosowny wniosek.

Kto może skorzystać ze zwolnienia? Przedsiębiorcy, którzy przed 1 kwietnia byli już płatnikami ZUS, a do ubezpieczenia społecznego nie zgłosili więcej osób niż 50. Na tej samej zasadzie traktowane są spółdzielnie socjalne, które też przed kwietniem płaciły składkę ZUS. Z trzymiesięcznej ulgi mogą skorzystać jeszcze osoby duchowne i ci, którzy przed 1 kwietnia wykonywali pozarolniczą działalność, płacili składki tylko na ubezpieczenie, a planowany przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto, czyli 15 681 zł.

Przedsiębiorcy, którzy osiągali wyższe przychody, ale ich dochody nie przekroczyły 7 tys. zł, mogą ubiegać się o zwolnienia za dwa miesiące: kwiecień i maj 2020 r. Tak samo jest w przypadku korzystających z „ulgi na start”. 

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy również tych płatników, którzy przez 1 lutym 2020 r. i na ostatni dzień lutego lub marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób. Tak samo jak ci, którzy zrobili to w okresie od 1 do 31 marca, na dzień 30 kwietnia 2020 r. Przy czym ZUS przypomina, że do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wszyscy pracownicy to osoby młodociane.

Z kolei z płacenia 50 proc. obowiązkowej składki za dany miesiąc zwolnieni są ci płatnicy, którzy w poszczególnych okresach zgłaszali do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych. Obligatoryjnym warunkiem dla wszystkich jest brak zaległości względem ZUS przed epidemią

Jak wysłać wniosek i co w nim zawrzeć?

Żeby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS w okresie od marca do maja 2020 r., trzeba do 30 czerwca złożyć wniosek RDZ. W tym celu najklepiej zalogować się na swoje konto na Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Potem trzeba przejść do zakładki „Płatnik”, następnie z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]. Po kliknięciu na [Utwórz nowy] należy z listy wybrać wniosek RDZ. Kolejnym krokiem jest kliknięcie w [Utwórz dokument]. 

Część danych, jak te identyfikacyjne i kontaktowe pobiorą się automatycznie z bazy ZUS. Ale część trzeba uzupełnić. Na koniec najlepiej kliknąć w [Sprawdź]. W ten sposób system zweryfikuje, czy wszystkie pola są prawidłowo wypełnione. Następnie wniosek wystarczy zapisać i wybrać opcję [Wyślij], co jest równoważne z akceptacją i podpisaniem wszystkich oświadczeń w nim zawartych.

RDZ podpisujemy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowowdu). 

Gdzie i jak składamy RDZ?

Prawidłowo wypełniony wniosek RDZ można złożyć drogą elektroniczną, wyłącznie za pośrednictwem PUE ZUS. Państwowy ubezpieczyciel społeczny ostrzega, że skany, zdjęcia czy wypełnione pliki doc lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą w ogóle rozpatrywane. Wniosek RDZ można te wysłać za pomocą tradycyjnej poczty (liczy się data na stemplu) oraz osobiście w placówce ZUS, korzystając ze skrzynki podawczej.

REKLAMA

Nie ma co się martwić na zapas, że składki ZUS już dawno opłacone, a wniosek o zwolnienie z tych płatności kreślony jest dopiero teraz. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku państwowy ubezpieczyciel po prostu zwróci wcześniej pobraną kwotę. Jeżeli rozpatrzy negatywnie wniosek, przedsiębiorca będzie musiał opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Problem mogą też mieć ci, którzy mieli nadpłaty. ZUS zaliczył nadpłaty na kontach przedsiębiorców na poczet składek za kwiecień i maj. Nie ma znaczenia, że firmy wnioskowały o zwolnienie ze składek.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA