REKLAMA
  1. bizblog
  2. Emerytury

ZUS wysyła wezwania do rodziców. Nie ma pieniędzy na koncie? To znak, że będą kłopoty

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to dodatkowe 500 lub 1000 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. ZUS przyjmujący wnioski i wypłacający świadczenia podał w piątek, że wypłaty zostały przekazane na konta rodziców. Brak wpłaty to zły znak.

23.04.2022
7:01
list z zus
REKLAMA

Od 1 stycznia Polacy złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) dla ponad 502 tys. dzieci. ZUS pochwalił się, że do połowy kwietnia rozpatrzył 498 tys. dokumentów. Te, które zostały złożone między 11 a 15 kwietnia, zostały przelane na konta rodziców do piątku 22 kwietnia.

REKLAMA

Pierwszych wypłat RKO Zakład dokonał 28 lutego. Wypłacił wówczas 240 tys. świadczeń na kwotę ponad 420 mln zł. Pieniądze są przekazywane wyłącznie na konta bankowe. Nie ma możliwości odebrać ich w gotówce.

Jeśli ktoś nie dostał nowego 500+, powinien sprawdzić PUE ZUS, czy nie został wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie źle wypełnionych dokumentów.

Kiedy ZUS nie wypłaci RKO

Zakład zapewnia, że realizuje wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy, tak aby jak najszybciej wypłacić pieniądze rodzicom, ale jeśli w dokumentach były błędy albo nieścisłości, to zamiast świadczenia rodzice dostaną wezwanie do złożenia wyjaśnień. Ilu wniosków ZUS nie zrealizował z powodu błędów, nie podano.

Zakład ujawnił za to najczęściej popełniane błędy. Na pierwszym miejscu są pomyłki dotyczące PESEL-u. Zwykle zamiast numeru dziecka, wypełniający wniosek wpisywał swój PESEL lub małżonka albo podawał numer dokumentu i dołączał odpis aktu urodzenia dziecka.

Inna sytuacje wymagające wyjaśnienia to złożenie kilku wniosków przez oboje rodziców na to samo dziecko, również w sytuacji, gdy w toku jest sprawa rozwodowa.

Kiedy system wykryje nieścisłości lub błędy, ZUS kontaktuje się ze składającymi wnioski za pomocą PUE ZUS, SMS-ów i wiadomości elektronicznych. Aby złożyć wyjaśnienia lub poprawić błędy, zwykle nie trzeba jechać do oddziału ZUS-u, korektę dokumentów albo ich uzupełnienie dokonać można elektronicznie za pomocą PUE ZUE.

Obsługa 500 plus i RKO to zadanie Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin. Centrum powstało, aby realizować dodatkowe zadania, w tym RKO. Ze względu na to, że wnioski są elektroniczne, zdecydowana większość z nich obsługiwana jest bez udziału człowieka - przez specjalną aplikację – przekonuje ZUS.

Rodzinny kapitał opiekuńczy. Komu przysługuje i w jakiej wysokości

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy ZUS przyjmuje od 1 stycznia 2022 r. Świadczenie można otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca. Jego wysokość nie jest uzależniona od dochodu i wynosi 12 tys. zł. Rodzinny kapitał opiekuńczy wypłacany jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Rodzice mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia można raz zmienić decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego, czyli maksymalnie 12 000 zł na dziecko, będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, jeśli wniosek o zostanie złożony:

REKLAMA
  • po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc,
  • po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Jeśli dziecko ukończyło 12. miesiąc, ale nie ukończyło 35. miesiąca przed 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w wysokości 12 000 zł pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r., począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA