REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Poradniki
  4. Finanse osobiste - poradniki /

Zasada Pareto. Jak zastosować ją w biznesie, a jak w karierze?

Zasada Pareto mówi, że 80 proc. dóbr całego świata jest własnością 20 proc. ludności. Pomimo tak ogólnego wydźwięku uznaje się ją za jeden z kluczowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Jak wykorzystać zasadę Pareto w codziennej pracy?

19.01.2024
12:46
Zasada Pareto. Jak zastosować ją w biznesie, a jak w karierze?
REKLAMA

Zasada Pareto – założenia ogólne

REKLAMA

Zasada Pareto nazywana jest zasadą 80/20 lub 80 na 20. Zgodnie z jej założeniem, 80 proc. pewnych zasobów związanych jest z 20 proc. badanych obiektów. Zależność tą można przełożyć na wiele aspektów życia codziennego. Okazuje się bowiem, że około 20 proc. kierowców powoduje 80 proc. wszystkich wypadków drogowych, a 80 proc. zadań egzaminacyjnych opartych jest na 20 proc. materiału.

Oczywiście przytoczony stosunek nie zawsze jest w pełni dokładny, ale w wielu przypadkach zasada Pareto sprawdza się doskonale. Znajduje ona zastosowanie w różnych dziedzinach życia, w tym również w zarządzaniu.

Zasada Pareto w biznesie

Kierując się zasadą Pareto, przedsiębiorcy mogą zidentyfikować klientów, którzy przynoszą firmie najwyższe dochody. Zasada ta odnosi się również do produktów i usług, których dystrybucja jest dla przedsiębiorstwa najkorzystniejsza pod względem finansowym.

Zasadę można również zastosować w kontekście zarządzania finansami firmy. Jeśli zidentyfikujemy 20 proc. kategorii generujących aż 80 proc. kosztów, to zdecydowanie łatwiej będzie zarządzać budżetem przedsiębiorstwa. Zgodnie z zasadą Pareto właściciele firm powinni skupiać się na obszarach, które przynoszą największe zyski, a jednocześnie na tych, które generują najwyższe koszty. W pierwszym przypadku celem jest maksymalizacja dochodu, w drugim – minimalizacja wydatków.

Więcej o biznesie przeczytasz na Bizblog.pl:

Zasada Pareto w pracy

Zasada Pareto bywa bardzo pomocna w organizowaniu pracy własnej oraz podległego zespołu. Kluczem do sukcesu jest identyfikacja 20 proc. zadań, które wpływają na 80 proc. efektywności i produktywności. W pierwszej kolejności należy skupić się właśnie na nich, pomijając te mniej istotne.

Pozwala to skoncentrować siły i energię na projektach, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju firmy, ale również własnej kariery.

Zasada Pareto w życiu codziennym

Zasadą Pareto można kierować się nie tylko w pracy czy w biznesie, lecz również w życiu codziennym. Zgodnie z nią 20 proc. naszych działań przynosi 80 proc. sukcesów, zatem warto skupić się na tych kluczowych, pomijając najmniej istotne.

Dobrym przykładem może być wypełniona po brzegi garderoba – choć mamy do dyspozycji mnóstwo ubrań, przez 80 proc. czasu nosimy jedynie 20 proc. z nich. Może więc warto pozbyć się pozostałych 80 proc., oczyszczając i porządkując przestrzeń?

Kiedy zasada Pareto nie znajduje zastosowania?

Jak każda teoria, tak i zasada Pareto nie sprawdzi się w każdym przypadku. Niektóre projekty wymagają skupienia się na mniej kluczowych zagadnieniach, które nie generują tak dużych korzyści dla całości. Każde zadanie, czy to w pracy, czy w życiu osobistym, wymaga indywidualnego i elastycznego podejścia.

Zasada Pareto może też podlegać pewnym modyfikacjom. Czasami warto skupić się na 20 proc. czynności, ale jednocześnie wykonując kilka drobniejszych. Pamiętajmy też, że proporcja 80/20 jest wartością umowną, która może ulegać modyfikacjom w zależności od sytuacji.

Odwrócona zasada Pareto

REKLAMA

W teorii zarządzania funkcjonuje również pojęcie odwróconej zasady Pareto. Zgodnie z jej założeniami 20 proc. obszarów przyniesie aż 80 proc. korzyści. W praktyce odwrócona zasada Pareto nakazuje skupić się na czynnościach, które zwykle są pomijane. Okazuje się bowiem, że w wielu przypadkach to one przynoszą korzyści, czyniąc przedsiębiorstwo innowacyjnym. Trudno mówić o rozwoju, jeśli skupiamy się wyłącznie na tym, co przynosi krótkoterminowe zyski.

Odwrócona zasada Pareto zmusza do myślenia i zapobiega poruszania się po świecie biznesu według utartych schematów. Przypomina, że w każdym przypadku istotne jest indywidualne podejście. Możemy z niej korzystać również w życiu codziennym, skupiając się na pozornie mniej istotnych kwestiach, które w pewnej perspektywie przyniosą korzyści.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA