REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Polska coraz bardziej wodorowa. Szkoda tylko, że ten wodór jest w kolorze szarym

Najpierw podpisano Porozumienie Wodorowe, a teraz czas przyszedł na przyjęcie przez rząd Strategii wodorowej do 2030, z perspektywą do 2040 r. I trzeba przyznać, że na papierze wygląda to wszystko bardzo ładnie.

06.11.2021
9:09
Polska coraz bardziej wodorowa. Szkoda tylko, że ten wodór ma szary kolor
REKLAMA

Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie; wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie; wsparcie dekarbonizacji przemysłu; produkcja wodoru w nowych instalacjach; sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru; stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego – tak prezentuje się sześć najważniejszych celów przyjętej przez rząd Strategii Wodorowej. 

REKLAMA

Celem strategii jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki

– czytamy na rządowe stronie.

Strategia Wodorowa na zielono

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które przygotowało ten dokument, przekonuje że „inwestycje w rozwój technologii wodorowych oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa w drodze elektryfikacji”. Resort zaznacza jednak, że pomoc państwa „obejmie wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych”. 

Na razie Polska z zielonym wodorem ma kłopot. Tego jest jak kot napłakał, produkujemy za to sporo (nawet jedną dziesiątą produkcji całej UE) wodoru szarego, który pochodzi z obróbki paliw kopalnych. A Bruksela na szary wodór patrzy krzywo. Wszystko przez to, że pochodzący z paliw kopalnych wodór wiąże się z wysokim poziomem emisji CO2, co w dobie europejskiej dekarbonizacji i walki z emisjami – przekreśla go już na starcie.

Wodór i polskie przepisy prawa

Polskie prawo coraz bardziej dostosowuje się do wodoru. Już teraz ustawa o jakości paliw pozwala stosować wodór w transporcie. Z kolei ustawa o elektromobilności normuje kwestie stacji doładowań wodoru.

To powinno ułatwić rozwój infrastruktury wodorowej – przyznaje Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

REKLAMA

Przed przyjęciem przez rząd Strategii Wodorowej podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Przystąpiło do niego 138 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będzie odgrywać w przyszłości istotne znacznie.

W szczególności, mowa o transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle

– zaznacza wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA