REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Ledwo ruszyły wakacje kredytowe, a UOKiK ma pełne ręce roboty. Sypią się skargi kredytobiorców

Ponad pół tysiąca skarg wpłynęło do UOKiK-u w pierwszym tygodniu obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych. Okazuje się, że banki utrudniały składanie wniosków, utrudniały nadpłatę kredytu, a nawet straszyły kredytobiorców negatywnym wpływem wakacji kredytowych na ocenę zdolności kredytowej. Po interwencji urzędu musiały zmienić te praktyki.

05.08.2022
13:36
rekompensaty-od-rzadu-rachunki
REKLAMA

Każdą skargę traktujemy bardzo poważnie. Monitorujemy rynek, w tym informacje pojawiające się na stronach banków. W przypadku zauważenia nieprawidłowości natychmiast występujemy do banków o wyjaśnienia i zmianę kwestionowanych praktyk – zapewnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

REKLAMA

Szef UOKiK-u mówi, że większość z około 550 skarg dotyczyła problemów z elektronicznym składaniem wniosków, wymagania przez banki złożenia kilku odrębnych wniosków na zawieszenie każdej z rat, straszenia konsumentów negatywnym wpływem wakacji kredytowych na ocenę zdolności kredytowej czy utrudniania nadpłaty kredytu w przypadku zawieszenia rat.

Przepisy o wakacjach kredytowych weszły w życie w piątek 29 lipca. Z bezpłatnego zawieszenia spłaty części rat może skorzystać każdy konsument, który zaciągnął kredyt hipoteczny w walucie polskiej na własne potrzeby mieszkaniowe. Ulga w spłacie rat może objąć maksymalnie 8 miesięcy do końca 2023 r.

Praktykom banków w odniesieniu do wakacji kredytowych przygląda się UOKiK. Tomasz Chróstny nawet spotkał się z przedstawicielami 17 banków w tej sprawie w przeddzień wejścia w życie przepisów. Szef UOKiK-u poinformował wówczas banki, że ich obowiązkiem jest umożliwienie klientowi złożenia jednego wniosku w zakresie wszystkich okresów objętych wakacjami, a niedopuszczalne jest twierdzenie, że skorzystanie z wakacji kredytowych może negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej.

Banki zmieniają praktyki

Dostrzegamy zarówno ogromne zainteresowanie konsumentów wakacjami kredytowymi, jak i zmianę niektórych praktyk po stronie sektora bankowego. Na stronach wszystkich badanych banków pojawiły się informacje o możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Coraz więcej banków umożliwia konsumentom skorzystanie z zawieszenia ośmiu rat na jednym wniosku, w terminach i na warunkach zgodnych z obowiązującymi od 29 lipca br. przepisami prawa – mówi Tomasz Chróstny.

REKLAMA

Zachęcamy banki do konstruktywnej postawy i sprawnego usuwania nieprawidłowości w procesie udzielania ustawowych wakacji kredytowych

– apeluje prezes UOKiK-u.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA