REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Unijna stawka CIT. Polska może zyskać nawet 14 mld zł rocznie

Jeśli Komisja Europejska dopnie swego i przeforsuje ograniczenie konkurencji podatkowej między państwami UE, to Polska może na tym zyskać 13-14 mld zł rocznie. Takie wyliczenia przedstawił Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Czy nowe zasady opodatkowania firm w UE zmniejszą skalę nieuczciwej konkurencji podatkowej?”

01.11.2023
16:04
Unijna stawka CIT. Polska może zyskać miliardy
REKLAMA

PIE tłumaczy, że zmiany zaproponowane przez Brukselę w dyrektywie BEFIT doprowadzą
do uproszczenia i uspójnienia systemu podatkowego dla korporacji międzynarodowych działających w Unii Europejskiej. Przyczynią się także do ograniczenia zjawiska nieuczciwej konkurencji podatkowej i poprawy ściągalności podatku CIT.

REKLAMA

Wpływy z CIT-u spadły

Problem polega na tym, że od czasu kryzysu finansowego sprzed kilkunastu lat spada udział przychodów z CIT w całkowitych przychodach podatkowych w Unii Europejskiej. PIE podaje, że jeszcze w 2007 r. przychody z CIT w krajach unijnych stanowiły średnio 8 proc. całkowitych przychodów podatkowych, ale w 2009 r. ten wskaźnik obniżył się do zaledwie 5,4 proc. Potem sytuacja nieco poprawiła się, ale nigdy udział wpływów z CIT-u nie powróciły do poziomu sprzed upadku banku Lehman Brothers.

Kto może najbardziej zyskać na dyrektywie BEFIT? PIE stwierdza, że beneficjentami zmian mogą być nie tylko kraje, które dzisiaj tracą najwięcej na wewnątrzunijnej konkurencji podatkowej, czyli Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania, ale także państwa, których straty z tego tytułu są umiarkowane, między innymi Polska oraz państwa czerpiące zyski ze status quo, Holandia, Belgia, Irlandia czy Luksemburg.

Więcej o podatkach przeczytacie w tych tekstach:

Polska może zyskać dodatkowo nawet 13-14 mld zł rocznie w przypadku obowiązywania w UE systemu z efektywną minimalną stawką CIT na poziomie 15 proc. – czytamy w raporcie.

Polski Instytut Ekonomiczny tłumaczy, że dzisiaj Polska należy do grupy krajów, które w umiarkowanym stopniu tracą na występowaniu zjawiska nieuczciwej konkurencji podatkowej, a straty z tego tytułu wynosiły w ostatnich latach ok. 7-8 proc. całkowitych przychodów podatkowych z CIT i przekraczały 4 mld zł rocznie. Po wprowadzeniu nowych unijnych regulacji problem mógłby zniknąć całkowicie.

Krajowe firmy najbardziej obciążone

REKLAMA

Z analizy PIE wynika, że w większości badanych krajów średni efektywny podatek od przedsiębiorstw operujących na terenie danego państwa jest wyższy niż podatek od grup wielonarodowych liczony na poziomie całej grupy przedsiębiorstw wielonarodowych. Oznacza to, że finansowanie potrzeb publicznych odbywa się w nieproporcjonalnie wysokim stopniu dzięki podatkom pobieranym od krajowych firm i osób fizycznych oraz zaciąganym długom – czytamy w raporcie.

PIE uważa, że ujednolicenie systemu podatkowego na poziomie europejskim jest jednym z podstawowych sposobów zmiany tej sytuacji, ma sprawić, by osiągające relatywnie duże zyski w wielu krajach grupy przedsiębiorstw wielonarodowych w większym stopniu kontrybuowały do budżetów tych państw, z których infrastruktury i rynku korzystają.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA