REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Ostatni dzwonek na złożenie tych PIT-ów. Termin mija 31 stycznia

Tylko do końca stycznia można składać deklaracje podatkowe PIT-11 i PIT-4R. Są to dokumenty skarbowe, które muszą składać podatnicy, którzy w poprzednim roku zatrudniali pracowników. Terminy składania tych dokumentów są nieprzekraczalne, a niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem skarbowym, za które jest wymierzana grzywna. Akcję wysyłania PIT-ów prowadzi także Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

30.01.2024
5:22
pit podatek dochodowy firma
REKLAMA

Termin rozliczenia podatkowego obywateli za poprzedni rok mija z końcem kwietnia każdego roku, ale przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą już w styczniu przesłać do urzędu skarbowego odpowiednie dokumenty rozliczeniowe. To na nich podstawie pracownicy mogą sami rozliczyć się z fiskusem.

REKLAMA

Termin składania deklaracji PIT-11

PIT-11 to dokument zawierający informacje o dochodach uzyskanych przez podatnika oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym dokumencie są też informacje o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Pracodawcy muszą przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia, a do końca lutego muszą przesłać ten dokument swoim pracownikom. Warto zaznaczyć, że deklaracja przekazywana do urzędu skarbowego może mieć wyłącznie formę elektroniczną, ale w przypadku formularza przekazywanego pracownikom forma jest dowolna – PIT-11 możemy przekazać na papierze osobiście lub listem, ale także elektronicznie, na przykład mailem.

Także tylko do końca stycznia można złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-4R. Jest to informacja o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz urzędu przez pracodawcę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. W odróżnieniu od deklaracji PIT-11 tego pisma nie trzeba przekazywać pracownikowi.

Co grozi podatnikowi za niezłożenie deklaracji PIT-11 i PIT-4R w terminie? Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne – jest to wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe, a kwalifikacja czynu zależy od finansowej skali zaniedbania i intencji podatnika – według skarbówki.

Więcej informacji z ZUS przeczytasz na Bibzlog.pl:

Jeśli kwota potencjalnego uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia i nasze postępowanie nie wygląda na rażące lekceważenie przepisów, to możemy zostać ukarani grzywną za wykroczenie. W przypadku niewielkiego spóźnienia z powodzeniem możemy starać się o odstąpienie od wymierzenia grzywny.

PIT-11 lub PIT-11A od ZUS-u

Własną akcję wysyłania PIT-11 prowadzi też Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w 2023 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych, a deklaracje te będą wysyłane do końca lutego.

PIT-11 od ZUS-u otrzymają osoby, które pobrały w poprzednim roku świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

Natomiast PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż emerytura i renta świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Są to takie świadczenia jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają też osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS-u.

REKLAMA

Warto zaznaczyć, że formularz PIT-11A otrzymają też świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi, wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A, czyli dotyczący emerytów i rencistów.

Osoba, która od ZUS-u dostanie PIT-11 lub PIT-11A ma dwie możliwości. Może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego lub poczekać do 30 kwietnia. Jeśli wybierze drugą opcję, to urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2023 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA