REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

ZUS wysyła ważne dokumenty. Dostanie je kilka milionów Polaków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 r. Dokumenty trafią do osób, które w minionym roku pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych. W sumie jest ich kilka milionów, dlatego wysyłka potrwa do końca lutego 2024 r.

24.01.2024
11:53
ZUS wysyła ważne dokumenty. Dostanie je kilka milionów Polaków
REKLAMA

Każdy, kto w 2023 r. był świadczeniobiorcą ZUS, a więc pobierał emeryturę, rentę lub zasiłek np. chorobowy czy macierzyński, otrzyma wkrótce PIT.

REKLAMA

Osoby, które otrzymają od ZUS PIT-11A, rozliczają się same z urzędem skarbowym i otrzymają zwrot nadpłaty w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe. Jeśli świadczeniobiorca nie uzyskał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 - podaje ZUS w komunikacie.

I przypomina, że Zakłada nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku ani osób zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Do kogo ZUS wysłał PIT-y?

W zależności od rodzaju świadczenia, ZUS rozsyła następujące deklaracje podatkowe PIT:

  • PIT-40A - otrzymają go emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia będzie niedopłata podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.
  • PIT-11A - dotyczy osób, które pobierały inne niż emerytura i renta świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.
  • PIT-11A - otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi, wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.
  • PIT-11 - otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

Więcej informacji z ZUS przeczytasz na Bibzlog.pl:

Co należy zrobić z tymi dokumentami?

ZUS wyjaśnia, że osoba, która otrzyma deklarację podatkową:

  • PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego,
  • PIT-11A lub PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia br. – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2023 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Zakład przypomina także, że świadczeniobiorcy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku.

REKLAMA

Mogą zrobić to w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - wyjaśnia ZUS.

I dodaje, że jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Natomiast jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA