REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Chcesz dostać pieniądze z tarczy? Pośpiesz się, to już ostatnia chwila, by złożyć wniosek

W sumie reprezentanci 45 branż mogą starać się o wypłatę środków w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Budżet skreślony jest w sumie na 13 mld zł. Wnioski można składać tylko do końca lutego.

24.02.2021
8:51
tarcza-finansowa-termin
REKLAMA

Nabór wniosków o subwencje w ramach tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczął się 15 stycznia i potrwa do 28 lutego. W sumie rząd na ten cel przygotował 13 mld zł. W przeliczeniu na jednego pracownika to wsparcie wyceniane od 18 do 36 tys. zł. Pieniądze w formie bezzwrotnej subwencji - o ile przedsiębiorcy spełnią konkretne warunki - mają trafić do mikrofirm oraz małych i średnich firm. 

REKLAMA

Program 2.0 ma na celu zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości beneficjentów oraz zwolnień ich Pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z drugą falą pandemii COVID-19

– czytamy w regulaminie tarczy finansowej 2.0.

Tarcza finansowa 2.0. Ostatni termin

Zgodnie z tym regulaminem banki uczestniczące w dystrybucji środków w ramach tarczy finansowej 2.0 wnioski będą przyjmować wyłącznie do 28 lutego. Składać je można za pomocą bankowości elektronicznej. Z kolei procedura odwoławcza trwa od 1 lutego do 31 marca 2021 r.

Wnioski o przyznanie bezzwrotnej subwencji mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. A także wykonujący działalność gospodarczą i wspólnicy spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Za każdym razem warunkiem podstawowym do skorzystania z tarczy finansowej 2.0 jest zawarcie umowy subwencji finansowych. 

Jakie trzeba spełnić warunki, by otrzymać pieniądze z tarczy?

REKLAMA

Kto może jeszcze do końca lutego wnioskować o pomoc w ramach tarczy finansowej 2.0? Warunków do spełnienia jest kilka. W dniu składania wniosku przedsiębiorca nie może być w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji. Nie może też zalegać w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. albo na dzień złożenia wniosku o subwencję. Działalność gospodarczą musi być z kolei prowadzona w każdej z następujących dat: 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz w dniu składania wniosku.

Niezbędne jest także wykazanie konkretnych strat. Przyszły beneficjent tarczy finansowej 2.0 musi wykazać spadek obrotów gospodarczych o minimum 30 proc. w jednym z dwóch okresów: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października do 31 grudnia 2019 r.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA