REKLAMA
 1. bizblog
 2. Pieniądze /
 3. Poradniki
 4. Finanse osobiste - poradniki

Stopy procentowe. O co z nimi chodzi?

Stopy procentowe wywierają znaczący wpływ na finanse przedsiębiorstw oraz osobiste, dlatego warto wiedzieć o nich więcej. Są kluczowe w kontekście kapitału pożyczkowego, ale również inwestycji i inflacji.

17.05.2024
22:13
Stopy procentowe. O co z nimi chodzi?
REKLAMA

Czym są stopy procentowe?

REKLAMA

Stopy procentowe większości społeczeństwa kojarzą się z kredytami i poniekąd słusznie, ponieważ wyrażają one koszt kapitału. W ekonomii mówi się, że stopy procentowe definiują cenę pieniądza, jaką pożyczkobiorca musi zapłacić za korzystanie z niego. Z pojęciem stóp procentowych spotykamy się w kontekście:

 • kapitału pożyczkowego – kredytu, pożyczki itp.,
 • lokat bankowych,
 • karty kredytowych,
 • inflacji i deflacji.

W Polsce stopy procentowe ustala Rada Polityki Pieniężnej, która działa przy Narodowym Banku Polskim.

Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopy procentowe przybierają kilka form:

 • stopa refrencyjna – określa minimalną cenę, po jakiej bank organizuje operacje na rynku międzybankowym. Wpływa ona na wysokość stopy procentowej WIBOR, a więc na wysokość rat kredytów i pożyczek,
 • stopa depozytowa – określa oprocentowanie depozytów jednodniowych składanych przez banki komercyjne w banku centralnym,
 • stopa redyskontowa – określa cenę, po której bank centralny kupuje weksle od banków komercyjnych,
 • stopa dyskontowa – określa cenę, po której bank centralny przyjmuje dyskontowane uprzednio weksle,
 • stopa lombardowa – określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych.

Więcej o stopach procentowych przeczytasz na Bizblog.pl:

Stopy procentowe rynkowe

Wymienione wyżej stopy procentowe ustalane są przez RPP odgórnie. Ich zadaniem jest regulowanie sytuacji gospodarczej kraju, dlatego ich wartości muszą wpisywać się w prowadzoną politykę pieniężną.

Czym innym są natomiast stopy rynkowe, które także określają cenę kapitału, ale znajdują zastosowanie na wolnym rynku. Stopy rynkowe ustalane są pomiędzy kapitałodawcami a kapitałobiorcami, czyli na przykład pomiędzy bankiem a kredytobiorcą (osobą fizyczną albo przedsiębiorcą).

W tej kategorii możemy wyróżnić przede wszystkim stopę procentową nominalną oraz realną. Stopa realna, w przeciwieństwie do minimalnej, uwzględnia inflację. W umowach kredytu czy depozytu bankowego podaje się jednak stopę procentową nominalną.

Stopy procentowe a inflacja

Stopy procentowe związane są z inflacją, a więc ogólnym wzrostem cen towarów i usług albo inaczej – spadkiem siły nabywczej pieniądza. Jej przeciwieństwem jest deflacja, która oznacza spadek ogólnych cen. Stopy procentowe NBP są jednym z narzędzi do walki z wysoką inflacją. Ich podwyższenie skutkuje wzrostem raty kredytu, co w efekcie pozwala „zebrać” nadmiar pieniądza z rynku.

Tymczasem obniżka stóp procentowych prowadzi do „wypuszczenia” pieniędzy na rynek, co sprzyja inwestycjom. Polityka NBP w zakresie stóp procentowych musi więc znajdować odzwierciedlenie w aktualnej sytuacji gospodarczej kraju.

Jak odczytywać stopy procentowe?

REKLAMA

Znajomość stóp procentowych pomaga odnaleźć się na rynku pożyczkowym i inwestycyjnym. W umowach kredytowych warto zwrócić uwagę na RRSO, czyli stopę procentową nominalną powiększoną o dodatkowe koszty związane z udzieleniem finansowania. Odzwierciedla ona rzeczywisty koszt kapitału.

Tymczasem w umowach depozytu bankowego najczęściej podawana jest stopa procentowa w stosunku rocznym, dlatego, jeśli okres trwania depozytu jest krótszy, należy ją skorygować. Stopa procentowa realna, która uwzględnia inflację, powinna być wyższa od jej wskaźnika. W przeciwnym razie inwestycja przynosi straty zamiast zysków.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA