REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca
  3. Gospodarka

Przybyło Polaków zarejestrowanych w pośredniakach. Ekonomiści: to było do przewidzenia

Na początku roku przybyło Polaków bez pracy, którzy zarejestrowali się w pośrednich. Choć wzrost stopy bezrobocia jest wyraźny, zdaniem ekonomistów nie ma powodów do niepokoju.

23.02.2021
11:19
stopa bezrobocia gus
REKLAMA

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,5 proc. i była o 0,3 p.proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o punkt procentowy wyższa niż rok wcześniej – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

REKLAMA

W końcu stycznia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1090,4 tys. bezrobotnych, tj. więcej niż w grudniu ub. roku (o 43,9 tys., tj. o 4,2 proc.) oraz więcej niż w styczniu ub. roku (o 168,2 tys., tj. o 18,2 proc.)

– czytamy w styczniowej „Sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2021 r.

Zima na rynku pracy

Zdaniem ekonomistów wzrost stopy bezrobocia to efekt sezonowy.

Stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 6,5 proc. (poprzednio 6,2 proc.). To głównie efekt sezonowy. Stopa bezrobocia mierzona wg BAEL spadła w IV kwartale do 3,1 proc. z 3,3 proc. (zrewidowane) w poprzednim kwartale

– zwrócili uwagę na Twitterze ekonomiści mBanku.

GUS dodał, że w ujęciu rocznym stopa bezrobocia według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) była w czwartym kwartale wyższa o 0,2 p.proc. Bezrobocie na wsi zwiększyło się w skali roku o 0,5 p.proc. do 3,2 proc., a w miastach utrzymało się na poziomie 3,0 proc.. Wśród mężczyzn wzrosło o 0,5 p.proc. do 3,1 proc., a wśród kobiet nie zmieniło się (3,2 proc.).

Analitycy Banku Pekao wskazali z kolei, że miesięczny przyrost bezrobocia był niższy niż w ostatnich latach.

Utrzymujące się obostrzenia nie przyniosły z początkiem roku poważniejszych negatywnych skutków dla rynku pracy

– napisali analitycy Banku Pekao.

Najniższą stopę bezrobocia 3,9 proc. odnotowano w województwie wielkopolskim, najwyższą 10,6 proc. w warmińsko-mazurskim.

Źródło: GUS

GUS zwrócił uwagę, że w porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach. Najbardziej w warmińsko-mazurskim o 0,5 p.proc., najmniej – w mazowieckim o 0,1 p.proc.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku również zaobserwowano wzrost stopy bezrobocia we wszystkich województwach. Rok do roku odsetek osób bez pracy najbardziej wzrósł w zachodnio-pomorskim o 1,5 p.proc., a najmniej w świętokrzyskim o 0,5 p.proc.

Źródło: GUS

W styczniu przybyło 115,1 tys. nowych bezrobotnych, o 9,2 proc. więcej niż przed miesiącem i o 25,5 proc. mniej niż przed rokiem. (W grudniu ub. roku notowano wzrost o 8,6 proc. w skali miesiąca przy spadku o 10,7 proc. w skali roku). Z list bezrobotnych skreślono 71,2 tys. osób, o 16,0 proc. mniej niż w grudniu ub. roku i o 27,9 proc. mniej niż w styczniu 2020 r. Dla porównania przed miesiącem notowano spadek o 5,6 proc. w skali miesiąca oraz o 16,4 proc. w skali roku.

REKLAMA

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu stycznia br. kobiety stanowiły 53,5 proc., tj. o 1,1 p.proc. mniej niż rok wcześniej. W porównaniu ze styczniem ub. roku obniżył się odsetek absolwentów; wzrosły natomiast odsetki osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych, bez prawa do zasiłku oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Podobny do notowanego przed rokiem był odsetek osób dotychczas niepracujących.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA