REKLAMA
  1. bizblog
  2. Zakupy
  3. Gospodarka

Ważne dane GUS o cenach. Inflacja bazowa spadła pierwszy raz od 20 miesięcy

GUS podał we wtorek pełne dane o inflacji w sierpniu. W stosunku do szybkiego szacunku opublikowanego 1 września odczyt nie został zmieniony. Ważna informacja jest taka, że rosnąca od grudnia 2018 r. inflacja bazowa zaczęła wreszcie spadać.

15.09.2020
11:27
zakupy cpi inflacja
REKLAMA

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,9 proc. (przy wzroście cen usług – o 6,6 proc. i towarów – o 1,5 proc.).

– podał Główny Urząd Statystyczny.
REKLAMA
 class="wp-image-1243774"
Źródło: GUS

W ujęciu rocznym wyższe ceny mieszkań o 5,7 proc., żywności o 3,1 proc. oraz restauracji i hoteli o 5,7 proc. podniosły CPI wskaźnik odpowiednio o 1,38 p.proc., 0,72 p.proc oraz 0,35 p.proc. Niższe ceny w zakresie transportu o 7,1 proc. oraz odzieży i obuwia o 1,9 proc. obniżyły inflację odpowiednio o 0,70 p.proc.i 0,09 p.proc.

CPI obniża się z miesiąca na miesiąc

W stosunku do lipca inflacja spadła o 0,1 proc., ceny towarów obniżyły się o 0,3 proc., a usług wzrosły o 0,2 proc.

 class="wp-image-1243771"
Źródło: GUS

GUS zwraca uwagę, że w sierpniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny żywności (o 1,2 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.), które obniżyły CPI odpowiednio o 0,29 p. proc i 0,07 p. proc. Z kolei wyższe ceny transportu (o 1,9 proc.) i mieszkań (o 0,1 proc.) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc. i 0,03 p. proc.

Inflacja bazowa spadła pierwszy raz od 2018 r.

Ekonomiści spodziewali się, że inflacja wzrośnie w sierpniu o 3 proc. Przeglądając pełne dane opublikowane przez GUS są zgodni, że minimalnie o 0,1-0,3 p.proc. spadła też inflacja bazowa, która w lipcu wyniosła 4,3 proc. Byłaby to pierwsza taka sytuacja od 20 miesięcy. Wyliczenia NBP poznamy w środę.

Bank centralny oblicza inflację bazową na podstawie danych GUS, żeby sprawdzić, czy powinien podnieść stopy procentowe, czy nie. Nie bierze przy tym pod uwagę towarów i usług, których ceny są najbardziej wrażliwe wahania, na przykład żywności i paliw. Wzrost tudzież spadek inflacji bazowej oznacza zwykle początek trwalszego trendu. Aby zniwelować wzrost cen Rada Polityki Pieniężnej może podnieść stopy procentowe i wtedy będziemy płacić wyższe raty w banku, a jeśli oszczędzamy, dostaniemy wyższy procent. Jeśli ceny spadają, stopy zwykle są obniżane, a efekt dla naszych portfeli odwrotny.

GUS potwierdził inflację w sierpniu na poziomie 2,9 proc. r/r. Najważniejsza informacja to jednak spadek inflacji bazowej (szacujemy 4,0 proc.), który oficjalnie powinien potwierdzić jutro NBP. To pierwszy spadek inflacji bazowej od grudnia 2018

– wskazują analitycy mBanku.

Ekonomiści Banku Pekao spodziewają się wyniku wyższego o 0,1 proc. i przekonują, że to początek dłuższego trendu.

Szacunek sierpniowej inflacji potwierdzony na 2,9 proc. r/r. Stopniowa normalizacja cen usług po lockdownie będzie sprzyjała spadkowi inflacji bazowej, która w ubiegłym miesiącu wyniosła ok. 4,1 proc. r/r. W naszej ocenie jest to początek spadkowego trendu tej kategorii.

Deflacja uderzy w gospodarkę?

Ekonomiści wskazują, że w długiej perspektywie należy spodziewać się hamowania cen.

Podział na towary i usługi sugeruje stabilizację inflacji na niskim poziomie w towarach oraz spadek inflacji w usługach. To już jest też widoczne w poszczególnych kategoriach. Szok COVID-19 wygasa. Inflacja ukształtuje się w 2021 roku grubo poniżej celu NBP

– prognozuje mBank.

Czy pojawi się deflacja, przekonamy się za rok.

REKLAMA

Co złego jest w tym, że ceny spadają?

– ktoś zapyta.

Otóż wiele rzeczy, najważniejsza jest taka. że jest oznaką tego, że w gospodarce coś nie sztymuje. Ceny są obniżane przez producentów, bo chcą sprzedać wyprodukowane towary. Jeśli nikt ich nie kupuje, mogą zacząć plajtować, a fala bankructw, może wywołać kryzys. Deflacja sprawia, że długi ciążą państwu wtedy podwójnie, bo wpływy do budżetu są niższe, a wtedy stają się trudniejsze do udźwignięcia. A takie astronomiczne jak te pocovidowe, to już w ogóle.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA