REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Zwolnienia i zamykanie biznesów. Fatalne dane o kondycji polskich przedsiębiorców

Polacy pozytywnie podchodzą do przedsiębiorców i duża część z nas myśli o założeniu własnego biznesu. Niestety wojna za wschodnią granicą i rosnąca inflacja prowadzą do spowolnienia gospodarczego, które odbije się na sytuacji firm. Już teraz co czwarty polski przedsiębiorca myśli o redukcji zatrudnienia w swojej firmie, a nawet o zamknięciu działalności.

30.06.2022
14:21
Zwolnienia i zamykanie biznesów. Fatalne dane o kondycji polskich przedsiębiorców
REKLAMA

Około 5 proc. Polaków deklaruje, że prowadzi własną działalność gospodarczą lub firmę. Najwięcej z nich to działalności jednoosobowe lub mikrofirmy - założone z pasji i chęci pracy "na swoim". Ogromna większość z nas pracuje jednak na etacie.

REKLAMA

Niemal dwa razy więcej osób jest zwolennikami pracy na etacie niż założenia własnej firmy - tak wynika z badania, jakie na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie badanych przeprowadziła firma badawcza Maison&Partners na zlecenie Grupy Assay

Przedsiębiorcy cenią sobie niezależność i elastyczny czas, ale dla osób pracujących na etacie bardziej liczy się stabilność zatrudnienia.

 class="wp-image-1847752"

Jakie czynniki / wartości związane z aktywnością zawodową są dla Pana/i najważniejsze? Proszę wskazać maksymalnie 3.

Przedsiębiorcy większy nacisk stawiają również na wyzwania i - o dziwo - przewidywalność, którą zwykło się wiązać z pracą na etacie.

Polacy pozytywnie myślą o przedsiębiorcach

Trzy z czterech osób, zapytanych o nastawienie wobec prowadzenia własnego biznesu wypowiada się pozytywnie o tej formie zarobku. Wśród osób nieprowadzących własnej działalności również przeważa pozytywny stosunek do przedsiębiorców.

 class="wp-image-1847758"

Jakie jest Pana/i ogólne nastawienie wobec prowadzenia własnego biznesu?

Mimo przeciwności i barier formalno-prawnych, Polacy chcą pielęgnować swój „gen przedsiębiorczości - mówi Łukasz Blichewicz, prezes zarządu Grupy Assay.

Choć obecnie jedynie co 20 osoba pracuje na własny rachunek, to o założeniu biznesu myśli co siódmy respondent. Połowa z tej grupy zakłada, że będzie to nie więcej niż za dwa lata. Niezależnie od planów zawodowych zauważamy, że obecne czasy mogą nie być najłatwiejszymi w kwestii własnego biznesu.

- Obecne realia prowadzą jednak do daleko idącej ostrożności, którą można zamknąć w krótkim stwierdzeniu „to nie jest dobry czas na założenie działalności gospodarczej - dodaje Blichewicz.

Otoczenie prawne i system podatkowy nie zachęcają do podejmowania działalności gospodarczej.

Prawie połowa badanych przewiduje, że nadchodzący rok będzie gorszy

 class="wp-image-1848388"
Czy uważa Pan/i, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja ekonomiczna Pan/i firmy…?

Już teraz co czwarty polski przedsiębiorca myśli o redukcji zatrudnienia w swojej firmie, a nawet o zamknięciu działalności. Na spowolnienie gospodarcze nakładają się do tego wysoka inflacja, rosnące koszty życia, kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie. Aż 82 proc. badanych jest zdania, że sytuacja za naszą wschodnią granicą wpłynie na naszą gospodarkę.

 class="wp-image-1848394"

Jak się Panu/i wydaje, czy rosyjska agresja na Ukrainę stanowi zagrożenia dla polskiej gospodarki?

- Do czynników geopolitycznych i makroekonomicznych dochodzi też polska codzienność: zbyt wysokie koszty i podatki, czy niestabilność prawa. Kiedy dodamy do tego nieterminowe płatności klientów, problemy surowcowe i produktowe oraz przerwane łańcuchy dostaw, znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego zawód przedsiębiorcy postrzegany jest jako działalność podwyższonego ryzyka - mówi Paweł Kruszyński, członek zarządu Grupy Assay.

Polacy negatywnie oceniają Polski Ład

7 na 10 przedsiębiorców deklaruje, że straciło na Polskim Ładzie. Większość podkreśla również brak zrozumienia dla nowych regulacji i wzrost obciążeń podatkowych.

 class="wp-image-1848391"
Moje obciążenia podatkowe w związku z Polskim Ładem…

Rozliczanie się skomplikuje dodatkowo korekta Polskiego Ładu, wchodząca w życie 1 lipca, która obniży podstawową stawkę podatkową PIT z 17 proc. do 12 proc, ale też zlikwiduje dopiero co wprowadzoną ulgę dla klasy średniej.

REKLAMA

- Oznacza to kolejną zmianę systemu podatkowego w ostatnich miesiącach i dalsze skomplikowanie przepisów potęgujące chaos w obszarze prawno-podatkowym. Wszystko to przekłada się na niepewność wobec prawa, a to jest z kolei jedną z kluczowych barier wstrzymujących wzrost przedsiębiorczości w Polsce - mówi Milena Krasuska, COO w Grupie Assay.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA