REKLAMA
  1. bizblog
  2. Samorządy

Rząd nie ma kasy na Polski Ład! A teraz najlepsze: zobaczcie, kto ma zapłacić za widzimisię polityków

Rząd chce, żeby inwestycje drogowe w ramach Polskiego Ładu kredytowali wykonawcy. Branża jest oburzona i ostrzega przed falą bankructw małych i średnich firm. Do premiera trafił już protest w tej sprawie.

13.01.2022
17:09
Rząd nie ma kasy na Polski Ład! A teraz najlepsze: zobaczcie, kto ma zapłacić za widzimisię polityków
REKLAMA

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 2785 jednostek samorządu terytorialnego miało otrzymać w pierwszej transzy na inwestycje 23 mld zł. W ramach programu planowano zbudować lub zmodernizować 3000 km dróg.

REKLAMA

W drugiej turze chodzi o środki w podobnej wysokości. Sprawa już ruszyła, bo premier Morawiecki zdążył to w swoim stylu zapowiedzieć na uroczystości na zamku w Nidzicy.

Jest tylko jeden problem. Rząd nie ma pieniędzy. I prędko ich nie będzie miał. Rząd wymyślił więc, że inwestycje drogowe skredytować mogą ich wykonawcy. Na jak długo? Tego nie wiadomo, ale zapewne im dłużej tym lepiej. W branży zawrzało.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła do szefa rządu z apelem o zmianę zapisów kilku uchwał Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zdaniem Izby zapisy uchwał powodować będą, iż w zamówieniach publicznych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, preferowane będą podmioty posiadające dostęp do nieograniczonych w zasadzie środków finansowych pozwalających na długotrwałe kredytowanie realizowanych inwestycji.

Takich środków finansowych pozwalających na kredytowanie przez bliżej nieokreślony czas realizowanych inwestycji drogowych nie posiadają rodzime firmy, nie tylko te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla wielu firm oznacza to jedno: bankructwo

Można przypuszczać, że uczestnictwo w realizacji zadań finansowanych z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, przez krajowe firmy z branży drogowej będzie w zasadzie niemożliwe i dlatego budzi to obawy branży.

Takie zasady powodują, że wielu małych i średnich przedsiębiorców zostanie pozbawionych dostępu do zamówień publicznych. Tymczasem mowa o firmach, które większość przychodów uzyskują z realizacji dróg gminnych, powiatowych czy miejskich, a te w najbliższym czasie będą realizowane przede wszystkim w ramach Polskiego Ładu. Dla części małych firm oznacza to widmo bankructwa

– czytamy stanowisku drogowców.

Branża apeluje o zmianę przepisów Polskiego Ładu

REKLAMA

Izba szczegółowo opisała uwagi do uchwały Rady Ministrów oraz zwróciła się do premiera z prośbą o zmianę zasad wypłaty środków z programu na rzecz wnioskodawców, w ten sposób, by środki te były przekazywane samorządom na wydzielone rachunki w cyklu miesięcznym, by umożliwić wypłatę wynagrodzenia wykonawcom na podstawie przejściowych świadectw płatności czy protokołów odbioru częściowego.

Umożliwi to zapewnienie szerszego udziału przy realizacji robót przez polskich przedsiębiorców drogowych, co zwiększy konkurencyjność oraz stanowić będzie realne przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym covid-19, do czego Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych powinien służyć.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA