REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Koniec Euro Banku. Połączenie z Millennium stało się faktem

Połączenie obu banków zostało odnotowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 października. Stało się to po uzyskaniu akceptacji Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku Millennium i Euro Banku oraz Komisji Nadzoru Finansowego. To jednak nie koniec integracji. Rebranding potrwa do 12 listopada, kiedy udostępniony zostanie wspólny system z połączoną ofertą.

01.10.2019
18:24
Połączenie Millennium i Euro Banku stała się faktem
REKLAMA

Fot. Mabucz/Wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

REKLAMA

Euro Bank został przejęty przez Bank Millennium 31 maja br. Zgodę na połączenie wyraziły UOKiK i KNF. Millennium ma skorzystać szerokiego zasięgu Euro Banku, a klienci obu instytucji dostaną rozszerzoną ofertę produktów. Szczegółowe informacje zostaną do nich przesłane pocztą oraz drogą mailową.

„Połączony bank, z centralami w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku, posiadający 606 oddziałów własnych i ponad 230 franczyzowych jest teraz silniejszy i jeszcze bardziej konkurencyjny - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Co zyska Bank Millennium po przejęciu Euro Banku?

Zgodnie z przewidywaniami do 2020 r. Bank Millennium ma osiągnąć o 20% wyższy niż obecnie współczynnik ROE, co pozwoliłoby mu na wejście do najlepszej trójki banków w Polsce. Po połączeniu sił roczny zysk netto ma dojść do 1 mld zł, a suma bilansowa wynieść ma ok. 100 mld zł. Poprawi się też pozycja instytucji na tle innych banków, jeśli wziąć pod uwagę wartości aktywów, depozytów i kredytów (w szczególności kredytów detalicznych).

Millennium zyska automatycznie 1,4 mln klientów, a także zwiększy zasięg m.in. dzięki franczyzowemu modelowi, z jakiego znany jest Euro Bank. Oprócz tego marża odsetkowa ma ulec poprawie. Dzięki fuzji zmniejszył się również udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym skonsolidowaniu portfelu kredytów do poziomu ok. 21%.

REKLAMA

Co fuzja oznacza dla klientów Millennium i Euro Banku?

Klienci nie muszą podejmować żadnych kroków, a nowe umowy zawierane w Euro Banku będą miały już logo Banku Millennium. Korzystający z produktów Euro Banku nie stracą ich, zmieni się jedynie sposób dostępu. Klienci przekierowani zostaną do systemu Banku Millennium, a także będą mogli łatwiej i szybciej dysponować swoim mieniem dzięki aplikacji mobilnej. Z powodu fuzji uzyskają dostęp do usług, jakie proponuje Bank Millennium, a w tym m.in. do obsługi rachunków i kredytów dla mikro i małych firm, funduszy inwestycyjnych, MilleUrzędu (umożliwia np. składanie wniosku o 500+) czy mobilnych płatności takich jak BLIK i Apple Pay.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA