REKLAMA
  1. bizblog
  2. Społeczeństwo

Nocna prohibicja. Mieszkańcy Krakowa zdecydują, czy będzie zakaz handlu alkoholem od 22

Kraków zdecyduje o wprowadzeniu nocnej prohibicji. Urząd Miasta zastanawia się nad zakazem sprzedaży alkoholu w nocy i postanowił zapytać o to mieszkańców. W najsurowszej wersji zakaz obowiązywałby już od 22:00 i objąłby wszystkie bez wyjątku dzielnice miasta.

17.10.2022
16:03
reklamy-alkoholu-interpelacja
REKLAMA

Miasto proponuje dwie wersje nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. W wersji liberalnej prohibicja obowiązywałaby dopiero od północy i ponownie alkohol można by kupić już o 5:30. W wersji ostrzejszej zakaz trwałby w godzinach tradycyjnej ciszy nocnej – od 22:00 do 6:00.

REKLAMA

Kolejna alternatywa to wprowadzenie zakazu tylko w tych dzielnicach, które go sobie zażyczą lub ogólnomiejskiej prohibicji. W tym drugim przypadku nawet te dzielnice, które nie zawnioskują o wprowadzenie zakazu, będą musiały go wprowadzić, jeśli taka będzie wola większości mieszkańców całego miasta.

Chcemy zapytać mieszkańców, co myślą na temat zasadności i szczegółów ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu – mówi zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider.

Na razie na stronie krakow.pl zamieszczono prostą ankietę, w której można wyrazić swoje zdanie na temat nocnej prohibicji i ewentualnie wybrać jej warianty. Aby nie doszło do manipulacji, w ankiecie trzeba podać swój numer PESEL.

Ankieta i badania opinii publicznej

Ankieta to jednak nie referendum i jej wyniki nie będą mieć wiążącego charakteru. Miasto chce poznać zdanie mieszkańców także w inny sposób. Władze wyłoniły już firmę, która przeprowadzi badania w tej sprawie na próbie kilkuset osób.

Opinia mieszkańców na ten temat zostanie przestawiona radnym miasta Krakowa na początku przyszłego roku i oni w tej materii podejmą decyzję. Po zakończeniu tego etapu mają odbyć się formalne konsultacje potencjalnego projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w sklepach w Krakowie – wyjaśnia zastępca Jacka Majchrowskiego.

Dlaczego zakaz mógłby obowiązywać najwcześniej od 22:00? Warto przypomnieć, że możliwość wprowadzenia przez samorządy zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 i ograniczenia liczby sklepów monopolowych w obrębie gminy wprowadziła na początku 2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych.

Sądowa walka o zakaz

Rada Miasta Krakowa podkreśla, że już sześć lat temu podejmowała działania prowadzące do ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach nocą. W październiku 2016 r. skierowała do Sejmu i Senatu RP rezolucję, w której apelowała o zwiększenie uprawnień samorządu w zakresie możliwości regulacji godzin otwarcia punktów detalicznych sprzedających alkohol.

REKLAMA

Miasto podjęło nawet próbę wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu, ale ostatecznie się to nie udało. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń Starym Mieście, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał jej wykonanie. 20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków wniosła skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie. 24 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie. Sprawa wciąż się toczy.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA