REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Nie korzystaliście z programu „Mój Prąd”? Może powinniście? Wkrótce ruszy trzeci nabór wniosków

To już pewne: rządowy program „Mój Prąd” będzie kontynuowany. Konkretną datę naboru do trzeciej edycji poznamy po ostatecznych ustaleniach, jakie teraz prowadzone są między Ministerstwem Klimatu i Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

24.02.2021
12:03
Moj-Prad-autokonumpcja
REKLAMA

Założenie inicjatywy pn. „Mój Prąd” jest bardzo proste: chodzi o stopniowe nakłanianie Polaków do przechodzenia na odnawialne źródła energii. I w tym przypadku, w odróżnieniu od „Czystego Powietrza”, można mówić o pełnym sukcesie. Jak dowiadujemy się w NFOŚiGW, według stanu na ostatni tydzień lutego w ramach dwóch już edycji programu „Mój Prąd” wypłacono ponad 127 tys. dotacji na łączną kwotę ponad 637,5 mln zł. Przełożyło się to na 728 576,17 kW mocy instalacji PV oraz redukcję emisji CO2 na poziomie 582 860 932 kg w ciągu roku. 

REKLAMA

A skoro tak wszystko dobrze o efektywnie funkcjonuje, to należy program jak najbardziej kontynuować. I tak też się stanie: w tym roku ma być ogłoszony nabór do trzeciej edycji. 

Trwają prace koncepcyjne nad nową odsłoną programu

– usłyszeliśmy w NFOŚiGW.

„Mój Prąd” z trzecią edycją

Te prace koncepcyjne to przede wszystkim ustalenia między NFOŚiGW a resortem klimatu i środowiska. Chodzi m.in. o ewentualne poszerzenie dotychczasowego zakresu programu o takie elementy jak punkty ładowania, inteligentne systemy zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła.

Premiowany będzie również zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej. I dopiero po tych ustaleniach będzie można ogłosić trzecią edycję programu „Mój Prąd” i wyznaczyć termin naboru (poprzedni zakończono na początku grudnia 2020 r.). Ze słów Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska oraz pełnomocnika rządu ds. OZE, wynika że może to nastąpić jeszcze w pierwszej połowie 2021 r.

REKLAMA

Wnioski tylko online

„Mój Prąd” to nic innego jak dofinansowanie instalacji PV o mocy 2-10 kW. Obejmuje ono połowę kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł liczone na jedną inwestycje. Projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Można się spodziewać, że przy okazji trzeciej edycji programu „Mój Prąd” utrzymana będzie zasada przyjęta z końcem marca ubiegłego roku. Chodzi o to, że wnioski można składać wyłącznie online - za pośrednictwem portalu gov.pl, przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA