REKLAMA
  1. bizblog
  2. Emerytury

Złe wieści dla emerytów. Od września limity idą w dół, będzie można mniej dorobić

Zła wiadomość dla tysięcy pracujących emerytów, którzy nie osiągnęli pełnego wieku emerytalnego. Od 1 września zauważalnie zmniejszy się limit zarobków, jakie można osiągnąć, nie narażając się na obniżenie lub całkowite zawieszenie świadczenia z ZUS.

10.08.2021
11:55
rekompensaty-rzad-ceny-energii
REKLAMA

Ile emeryt może dorobić od września? Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował we wtorek, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r. wyniosło 5504,52 zł i było niższe niż w pierwszym kwartale o 177,04 zł. A to oznacza, że zusowskie limity będą niższe od obecnych.

REKLAMA

To ważna informacja przede wszystkim dla emerytów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz rencistów dorabiających do świadczeń wypłacanych przez ZUS. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podana przez prezesa GUS przeciętna wysokość miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale służy do określenia limitów miesięcznych przychodów, jakie seniorzy mogą osiągnąć w kolejnym kwartale.

undefined

I tak:

  1. 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021 roku wynosi 3853,16 zł. Oznacza to, że jeśli wcześniejszy emeryt zarobi 4000 zł, to ZUS obniży mu świadczenie o różnicę, czyli 146,84 zł.
  2. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021 roku wynosi 7155,88 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje zawieszeniem świadczenia prze ZUS.

Wyjątek: renta socjalna zostaje zawieszona po przekroczeniu pierwszego limitu przychodowego w wysokości 3853,16 zł brutto.

Uwaga, nowe limity obowiązywać będą od 1 września do 30 listopada. Są one niższe od obecnych, w pierwszym przypadku o blisko 124 zł, w drugim o 230,22 zł. Wysokości dodatkowych przychodów warto przypilnować, by nie obniżyć sobie świadczenia wypłacanego przez ZUS.

O ile ZUS może obniżyć świadczenie?

O limitach muszą pamiętać renciści oraz emeryci, którzy nie osiągnęli obowiązującego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W przypadku przekroczenia pierwszego z progów wynoszącego 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może potrącić ze świadczenia większej kwoty niż obowiązujący w danym roku limit.

Od 1 marca 2021 r., czyli od ostatniej waloryzacji:

  • pobierającym emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ZUS nie może potrącić więcej niż 646,67 zł;
  • rencistom z częściową niezdolnością do pracy – maksymalnie 485,04 zł;
  • pobierającym rentę rodzinną – maksymalnie 549,71 zł.

Generalna zasada jest taka, że emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Jest jednak jeden wyjątek: emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (1250,88 zł brutto).

Jeżeli w ich przypadku dodatkowy przychód przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, z której została podniesiona.

REKLAMA

W przypadku rencistów ograniczenia nie obowiązują inwalidów wojennych i inwalidów, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych wypłacanych najbliższym.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA