REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze
  3. Społeczeństwo

Hazard online czekają poważne zmiany. Nadchodzi europejski Akt o usługach cyfrowych

Udział szarej strefy w hazardzie online w Unii Europejskiej w 2021 r. wynosił 25,2 proc. Unia Europejska przeprowadza obecnie gruntowny przegląd swojego podstawowego rozporządzenia w sprawie platform cyfrowych, czyli dyrektywy o handlu elektronicznym.

01.06.2022
14:17
Hazard online czekają poważne zmiany. Nadchodzi europejski Akt o usługach cyfrowych
REKLAMA

Potrzeba wprowadzenia aktów prawnych, wymierzonych przeciw szarej strefie gier hazardowych wciąż jest ogromna. W opublikowanym w grudniu 2021 r. raporcie ONZ na temat nielegalnego hazardu, szacowana łączna liczba nielegalnych zakładów rocznie na świecie wynosi 1,7 biliona dolarów.

REKLAMA

Opublikowany 31 maja raport UN Global Network Przeciwdziałanie szarej strefie, współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z branżą hazardową i odpadową wskazuje na potrzeby dalszych zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących branży hazardowej, zarówno w skali polskiej, jak również europejskiej.

Autorzy raportu podkreślają, że Digital Services Act (Akt o usługach cyfrowych) może znacząco zmienić kształt tej branży.

Digital Services Act czyli Akt o usługach cyfrowych

Komisja Europejska, organ wykonawczy UE, zobowiązała się do ukształtowania na nowo przyszłej cyfrowej Europy i zaproponowania całego pakietu nowych przepisów, obecnie zwanego ustawą o usługach cyfrowych (DSA).

Pakiet ma regulować kwestie odpowiedzialności prawnej platform w zakresie treści użytkowników i obejmować środki mające na celu zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa w Internecie. 

Jednym z aktów, które może zmienić kształt hazardu internetowego na rynku europejskim jest, wskazywany przez ekspertów UN Global Network, Digital Services Act, (DSA) czyli Akt o usługach cyfrowych. 

Celem wdrożenia DSA jest stworzenie bezpieczniejszej cyberprzestrzeni, chroniącej europejskich konsumentów przed niezgodnymi z prawem produktami w sieci, a także poszanowanie prawa oraz ochrona przed nielegalnym hazardem internetowym.

Szara strefa w Polsce i Europie ma się wciąż dobrze

Procentowy udział szarej strefy w tego typu rozrywce w Unii Europejskiej w 2021 r. wynosiła 25,2 proc. Oficjalne badania wskazują, że wskaźnik ten w Polsce jest niższy i wynosi 17,9 proc.

Przedstawiciele branży hazardowej twierdzą jednak, że może być on nawet dwa razy wyższy, dlatego potrzebne są działania zarówno na rynku lokalnym jak i europejskim. 

Jako firma działająca globalnie wiemy, że tam gdzie rynek jest dobrze uregulowany, przepisy wykonawcze pomagają w walce z szarą strefą gier hazardowych

- komentuje Charmaine Hogan, Head Of Regulatory Affairs w Playtech, wiodącego w branży hazardowej dostawcy platform i technologii na ponad 30 regulowanych rynkach.

DSA ma wprowadzić również szereg zobowiązań i mechanizmów skierowanych na zwalczanie nielegalnych treści w Internecie, a procedury regulujące proces identyfikacji tego rodzaju danych mają prowadzić do ich sprawnego wykrywania i usuwania lub blokowania dostępu do nich.

Co mają zmienić przepisy?

Docelowo regulacje mają zmniejszyć ekspozycję użytkowników na nielegalne treści, co byłoby dużym ciosem w  operatorów hazardowych działających w szarej strefie.

Przepisy maja również regulować charakter reklamy internetowej, która może wprowadzać klienta w błąd lub promować treści omijające prawo, z czego chętnie korzystają nielegalni operatorzy usług hazardowych.

Ponadto na portale internetowe zostałby nałożony obowiązek dostarczenia możliwości identyfikacji danego przekazu jako reklamy, a także wskazania na czyje zlecenie i na podstawie jakich wytycznych kreacja reklamowa jest wyświetlana finalnemu odbiorcy.

REKLAMA

Co więcej, portale internetowe będą zobowiązane do systematycznej analizy i oceniania rodzajów ryzyka związanego z rozpowszechnianiem nielegalnych treści, będących manipulacją lub dezinformacją. To rozwiązanie w znacznym stopniu ograniczyłoby możliwości promowania bezprawnie działających operatorów.

Eksperci są zgodni co do tego, że wprowadzenie w życie DSA, choć na początku może być skomplikowane, przysłuży się przyspieszeniu postępy technologicznemu, a równe zasady dla wszystkich firm działających na terenie UE będą chroniły je również przed nieuczciwą konkurencją firm prowadzących działalność poza terenami Unii.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA