REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca
  3. Gospodarka

Średnia krajowa to prawie 5500 zł. Bo firmy wypłaciły premie. Też dostaliście?

Epidemia na rynku pracy wciąż nie odpuszcza. Główny Urząd Statystyczny podał, że w październiku płace rosły wolniej niż miesiąc wcześniej, a zatrudnienie w ujęciu rocznym wciąż było na minusie.

19.11.2020
11:10
przecietne wynagrodzenie
REKLAMA

W październiku 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (powyżej 9 osób – przyp. red.) było niższe o 1,0 proc. r/r i wyniosło 6318,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,7 proc. r/r i wyniosło 5458,88 zł

– podał GUS w czwartek.
REKLAMA

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w październiku rok do roku wyniósł 4,7 proc., ale i tak był wolniejszy niż we wrześniu, gdy wyniósł 5,6 proc. r/r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym wzrosło w stosunku do września o 1,6 proc.

Spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych

– wskazał GUS w komunikacie.

Gdzie płace wzrosły najbardziej?

Narastająco w okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD.

Źródło: GUS

Najmniej o 0,4 proc. średnie płace zwiększyły się w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia”, a najwięcej 8,8 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”. Spadek o 3,0 proc. odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw wyniósł w tym czasie 4,5 proc.

Zatrudnienie spadło, ale mniej niż we wrześniu

W październiku 2020 r. obserwowano kolejne przyjęcia do pracy oraz dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, co przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,1 proc. w porównaniu z wrześniem. We wrześniu wzrost miesięczny był wyższy i wyniósł 0,3 proc.

W porównaniu z październikiem 2019 r. przeciętne zatrudnienie obniżyło się o 1,0 proc., ale jak zaznacza GUS – w mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, kiedy spadek wyniósł 1,2 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał, że w związku z epidemią od marca do maja przeciętne zatrudnienie miesiąc do miesiąca spadało, ale w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęło rosnąć. W październiku również, ale wyraźnie wolniej niż w poprzednich miesiącach

REKLAMA

Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach

– zaznaczył GUS.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA