REKLAMA
  1. bizblog
  2. Media i rozrywka

Masz Cyfrowy Polsat? Sprawdź, czy nie należy ci się rekompensata finansowa

Cyfrowy Polsat bez pytania klientów włączał im różne usługi dodatkowe, co sprawiło, że praktyki operatora pod lupę wziął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK właśnie wydał decyzję, która nakazuje Cyfrowemu Polsatowi zwrócić klientom wszystkie opłaty pobrane za usługi, których nie zamawiali, a wszystkie zgłoszone wcześniej reklamacje w tej sprawie mają zostać pozytywnie rozpatrzone.

13.04.2023
10:44
Masz Cyfrowy Polsat? Sprawdź, czy nie należy ci się rekompensata finansowa
REKLAMA

UOKiK właśnie wydał decyzję kończącą postępowanie w sprawie praktyk Cyfrowego Polsatu polegających na automatycznej aktywacji usług dodatkowych. Firma musi zwrócić konsumentom pieniądze pobrane za usługi, których nie zamawiali, a dotyczy to nie tylko obecnych, ale także byłych klientów tego operatora.

REKLAMA

W toku postępowania UOKiK-u zostało uprawdopodobnione stosowanie przez Cyfrowy Polsat praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a to groziło poważnymi konsekwencjami finansowymi. Firma ich uniknęła, idąc na współpracę z urzędem.

Abonent musi być choć trochę ogarnięty

Jak wyglądała taka automatyczna aktywacja dodatkowo płatnych usług? Przy zawieraniu lub zmianie warunków umów dotyczących dostępu do internetu Cyfrowy Polsat włączał jedną lub dwie usługi dodatkowe, nie pytając klientów o zgodę. To niedopuszczalne, ponieważ prawo konsumenckie mówi, że firma powinna uzyskać w takiej sytuacji wyraźną zgodę na aktywowanie dodatkowo płatnych usług.

Cyfrowy Polsat włączał program antywirusowy „Ochrona Internetu” i usługę odtwarzania materiałów audiowizualnych na różnych urządzeniach, czyli „Serwis IPLA 3 z 3”. Obie usługi były składową częścią większości ofert promocyjnych i abonenci nie mogli z nich zrezygnować podczas zawierania umowy, niezależnie od tego, czy byli nimi zainteresowani. UOKiK zwraca uwagę, że taką możliwość mieli dopiero po zawarciu umowy. Co więcej, to na konsumentach ciążył obowiązek wyłączenia usług dodatkowych przed upływem bezpłatnego okresu korzystania z nich, aby uniknąć wiążących się z nimi płatności.

Konsumenci powinni mieć rzeczywistą możliwość wyboru i oceny, czy dana usługa jest im potrzebna i czy chcą ponosić koszty związane z jej uruchomieniem. Opłaty wykraczające poza uzgodnione świadczenie główne, w przypadku Cyfrowego Polsatu poza abonament za usługę dostępu do internetu, muszą zostać przez konsumentów jasno i wyraźnie zaakceptowane najpóźniej w chwili zawierania umowy – tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Warto zwrócić uwagę, że klientom nie zostaną zwrócone wszystkie opłaty za usługi uruchomione bez ich zgody, a jedynie za opłaty wyszczególnione na pierwszych trzech fakturach po ich włączeniu. Urząd uznał, że konsumenci muszą być na tyle rozgarnięci, by najpóźniej po opłaceniu trzech wyższych faktur zorientować się, że płacą za jakieś dodatkowe usługi. Skoro ich nie wyłączyli, to znaczy, że zgodzili się na te dodatkowe usługi.

Cyfrowy Polsat uniknął kary

Zwrot opłat to jeszcze nie wszystko. Na mocy decyzji UOKiK-u Cyfrowy Polsat ponownie rozpatrzy i uwzględni w całości złożone dotychczas reklamacje. Urząd podkreśla, że zobowiązanie Cyfrowego Polsatu dotyczy zarówno obecnych, jak i byłych klientów, a szczegóły jego realizacji zawarte są w treści decyzji prezesa UOKiK-u.

REKLAMA

O swoim zobowiązaniu wynikającym z decyzji UOKiK-u Cyfrowy Polsat musi poinformować swoich abonentów w indywidualnej korespondencji oraz na swojej stronie internetowej, a także w social mediach - na Facebooku i Twitterze. Chodzi o to, by ta informacja mogła dotrzeć także do byłych klientów.

Warto zaznaczyć, że decyzja ta jest na razie nieprawomocna, co oznacza, że Cyfrowy Polsat teoretycznie jeszcze może się od niej odwołać. Dlaczego teoretycznie? Firma uniknęła kary finansowej tylko dlatego, że po wszczęciu postępowania przez UOKiK zobowiązała się usunąć skutki swoich działań, dlatego podważanie decyzji urzędu nie byłoby w jej interesie. Po uprawomocnieniu się decyzji spółka rozpocznie realizację swojego zobowiązania.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA