REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Polska wielkim placem budowy. Branża oparła się koronawirusowi i notuje kolejne rekordy

Koronawirus uderzył w wiele branż, ale są takie, które dzielnie oparły się epidemii. Największe polskie spółki budowlane odnotowały w 2020 roku ponad 33,3 mld zł przychodów. Pandemia covid-19 zasadniczo nie spowolniła sektora budowlanego, ale branża stanęła w obliczu wielu wyzwań takich jak brak materiałów czy wzrost kosztów.

26.11.2021
13:49
Polska wielkim placem budowy. Branża oparła się koronawirusowi i notuje kolejne rekordy
REKLAMA

Przychody największych 15 firm budowlanych na polskim rynku osiągnęły poziom prawie 33,3 mld złotych. Oznacza to wzrost o 4,3 proc. w stosunku do 2019 roku. Trend ten jest kontynuowany dla spółek notowanych na GWP i ujętych w rankingu – odpowiednio wzrost przychodów za sześć pierwszych miesięcy 2021 roku w porównaniu do takiego samego okresu w 2020 roku wyniósł 4 proc.

REKLAMA

Warto podkreślić, że wzrost miał miejsce mimo potężnych problemów. Zdaniem specjalistów największe wyzwania branży to brak rak do pracy i ceny materiałów budowlanych.

Eksperci firmy doradczej Deloitte, autorzy raportu „Polskie spółki budowlane 2021 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” zauważyli spadek średniego zatrudnienia w sektorze budowlanym o 1,3 proc. porównując pierwsze półrocze 2021 z analogicznym okresem w roku poprzednim przy jednoczesnym wzroście kosztów materiałów budowlanych i płac.

Mniej centrów handlowych, więcej dróg

Pandemia nie wstrzymała prac na budowach, ale w różny sposób wpłynęła na poszczególne segmenty rynku. Kluczową rolę dla rozwoju sektora nadal pełni realizacja dużych inwestycji publicznych i programów budowy infrastruktury drogowej i kolejowej. Dobrą koniunkturę utrzymują budownictwo mieszkaniowe oraz projekty logistyczne natomiast zauważa się wyhamowanie w sektorze projektów biurowych i handlowych.

W pierwszym kwartale 2020 roku pomimo wielu restrykcji sektor budowlany kontynuował prace, a budowy nie zostały zamknięte, tak jak to miało miejsce w innych krajach Europy Zachodniej. W drugim kwartale nastąpiło ożywienie, które utrzymuje się do dziś. Pandemia nie spowodowała też istotnego spowolnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Potwierdzeniem dużej aktywności inwestycyjnej w sektorze publicznym są wydatki na kontrakty infrastrukturalne oraz plany projektowe na kolejne lata

– mówi Maciej Krasoń, partner, lider sektora nieruchomości i budownictwa, Deloitte.

Oto największe polskie firmy budowlane

W 2020 roku dochody największych piętnastu spółek budowlanych osiągnęły poziom ponad 33,3 mld zł, co stanowi wzrost o 4,3 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Już piąty raz z rzędu liderem rankingu Deloitte jest Grupa Budimex. Przychody firmy wyniosły 8,4 mld zł, czyli ponad 10 proc. więcej niż w 2019 roku.

Na drugim miejscu znalazła się Grupa Strabag z wynikami na poziomie 5,2 mld zł, a zatem wyższymi aż o około 12,6 proc w porównaniu z rokiem poprzednim. Trzecie miejsce ponownie zajęła Grupa PORR, realizując przychody na poziomie 2,6 mld zł. (wzrost o 11,1 proc.).

Grupa Budimex i Grupa Strabag to firmy, które w 2020 roku uzyskały największy wartościowo wzrost przychodów - odpowiednio 813 mln zł i 580 mln zł, co potwierdziło ich silną pozycję i w pełni zasłużone miejsca na podium rankingu.

W tegorocznym zestawieniu na listę powróciły dwie spółki, obecne w latach 2017 i 2018, Grupa Mirbud i Mota-Engil Central Europe. Pojawił się także jeden debiutant – Grupa Dekpol. Firmy te, ze względu na istotny wzrost skali działalności w 2020 roku, uplasowały się odpowiednio na 11., 13. i 15. miejscu w rankingu największych spółek budowlanych w Polsce

– mówi Piotr Domański, dyrektor w dziale doradztwa finansowego, Deloitte.

Ile zarabia się w branży budowlanej?

W pierwszym półroczu 2021 roku branża odnotowała spadek średniego zatrudnienia o 1,3 proc., a więc o 428 tys. osób. Mimo to, w tym samym okresie, sektor budowlany zanotował wzrost płac o 3,2 proc.

Średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 5 572 zł, podczas gdy jeszcze pod koniec 2020 roku była to kwota 5 401 zł. Powodów takiego wzrostu można doszukiwać się przede wszystkim w nieustającym zapotrzebowaniu na pracowników budowlanych oraz presji płacowej spowodowanej inflacją.

Z przeprowadzonego badania przez ekspertów Deloitte wynika, że największymi ryzykami dla przedsiębiorców prowadzących działalność są ponadprzeciętnie rosnące ceny i dostępność materiałów budowlanych oraz siły roboczej (pracownicy bezpośredni jak również firmy podwykonawcze).

Aż 86 proc. respondentów wskazało pierwszy czynnik jako najbardziej uciążliwy. Drugi z nich zauważony był przez 81 proc. ankietowanych. W badaniu przeprowadzonym przez GUS w lipcu 2021 jako główne bariery prowadzenia działalności w sektorze budowlanym, podmioty wskazywały koszty zatrudnienia (61 proc.) oraz wydatki na materiały budowlane (tak zadeklarowało 58 proc.) oraz niedobór niewykwalifikowanych pracowników (39 proc.)

Wszystkie te zmiany pokazują, że w ostatnim czasie branża mierzy się i wciąż będzie się zmagać z istotnymi wyzwaniami wpływającymi na rentowność prowadzonych kontraktów.

 class="wp-image-1614649"

Spółki budowlane silne na giełdzie

Wśród piętnastu największych spółek budowlanych przedstawionych w rankingu aż dziesięć jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pierwszym półroczu 2021 roku większość firm poprawiła wynik kolejny rok z rzędu, osiągając łącznie 6 proc. wzrost (w okresie styczeń – czerwiec 2021).

Analizują szeroką perspektywę w okresie ostatnich dwóch lat od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 r. zauważalny jest trend wzrostowy indeksu WIG Budownictwo.

Nieco inaczej sytuacja wyglądała w samym okresie pandemii. W ciągu pierwszego kwartału 2020 roku, ze względu na niepewność rynku spowodowaną pandemią indeks WIG Budownictwo znacznie spadł (80proc. wartości z końca 2019 r.).

Dopiero z początkiem drugiego kwartału 2020 odnotowano zauważalny wzrost indeksu. Wśród czynników wzrostu wymieniać należy przede wszystkim dobre wyniki sektora, które związane były z czasową stabilizacją kosztów materiałów i robocizny w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku.

Grupa Budimex niezmiennie od 2011 roku jest liderem pod względem wartości rynkowej, z kapitalizacją na poziomie 7,9 mld zł (wzrost o 78,8 proc w porównaniu do roku 2019). Stanowi ona ok. 77 proc. całkowitej wartości kapitalizacji wszystkich spółek publicznych rankingu. Na drugim miejscu uplasowała się Grupa Polimex Mostostal, na trzecim zaś Grupa Erbud.

 class="wp-image-1614664"

Rynek zagraniczny dużym wyzwaniem

Duże grupy budowlane działające w Polsce są obecne również na rynkach zagranicznych. Ich działalność eksportowa skierowana jest przede wszystkim do krajów Europy Wschodniej oraz na rynek niemiecki i skandynawski. Wartość sprzedaży generowanej poza granicami kraju jest nadal relatywnie niska.

REKLAMA

W ujęciu nominalnym średnia uzyskiwanych przychodów z zagranicy dla największych spółek wynosiła 197 mln zł i była wyższa o 19 mln zł (wzrost o 11 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim.

Najwyższą wartość przychodów wygenerowanych za granicą uzyskała Grupa Trakcja - wyniosły one 574 mln zł, czyli wzrosły o ponad 28 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Spółka ta posiada kontrolę nad dużą grupą budowlaną AB Kauno operującą w krajach bałtyckich i Skandynawii.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA