REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

BGK sprzedał obligacje „covidowe”. Pekao przejął papiery za 3 mld zł

Pekao jako jeden z pierwszych wspomógł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, obejmując obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 3 mld zł. Papiery znajdą się w ofercie banku już 27 kwietnia – poinformował bank.

24.04.2020
14:01
siedziba pekao
REKLAMA

Tomasz Styczyński, wiceprezes, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, uważa, że oferując klientom i inwestorom obligacje BGK, Pekao stanie się jednym z motorów odbudowy polskiej gospodarki.

REKLAMA

– Udziałem w transakcji bank wsparł 7-letnią emisję obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pieczętując tym samym kooperację przy działaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii

– tłumaczy.

I dodaje, że dzięki transakcji Pekao nie tylko wspiera bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorców, ale przyczynia się także do dofinansowania tych, którzy ucierpieli w związku z epidemią.

Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby wspomóc polskie firmy w tym trudnym dla nich okresie

– podkreśla Tomasz Styczyński.
undefined

Obligacje, gwarancje i kredyty

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł, a termin zapadalności to 27 kwietnia 2027 r.

Inwestor może oczekiwać wypłaty odsetek w interwale rocznym w wysokości stałej 1,875 proc. od zaangażowanego kapitału, aż do terminu zapadalności obligacji

– czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji Bizblog.pl

Sprzedaż obligacji „covidowych” to nie jedyna inicjatywa, jaką bank podjął w zwalczaniu skutków epidemii. Na początku kwietnia 2020 r. we współpracy z BGK zaoferował klientom podniesienie gwarancji de minimis do 80 proc. z obniżoną prowizją oraz wydłużeniem okresu 39 miesięcy dla kredytów obrotowych.

W połowie miesiąca zaoferował średnim i dużym firmom Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK o wartości aż 15 mld zł. Dzięki niej klienci mogą otrzymać dodatkowe zabezpieczenia kredytów obrotowych.

Wkrótce emisja pięciolatek

BGK sprzedał w czwartek obligacje FPC0427 warte 13 mld zł o terminie zapadalności 27 kwietnia 2027 r.

„Rentowność obligacji została określona na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o marżę i wynosi 1,898 proc.”

– poinformował BGK w czwartek.

Nabywcami obligacji były banki. Obligacje dopuszczone będą do obrotu na rynku wtórnym, w tym rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Kolejne obligacje będą oferowane w ciągu najbliższych miesięcy w zależności od zapotrzebowania Funduszu i będą miały zapadalność powyżej 5 lat”

– podano.

SP daje gwarancje na obligacje „covidowe”

BGK zaznaczył w czwartkowym komunikacie, że zarówno obligacje sprzedane w czwartek, jak wszystkie przyszłe emisje BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, są gwarantowane przez Skarbu Państwa.

Podstawą emisji obligacji jest nowelizacja z dnia 31 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

REKLAMA

Źródłem finansowania funduszu mogą być środki pochodzące z wpłat środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, środków unijnych, wpłat z budżetu państwa, wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, środków z wyemitowanych obligacji BGK z gwarancją Skarbu Państwa oraz środków samego BGK.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA