REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Banki lamentują, że ciężko im w Polsce. Zobaczcie ich zyski, a zdębiejecie

Tylko w pierwszych czterech miesiącach tego roku działające w Polsce banki zarobiły na czysto prawie 14,5 mld zł, a to o 11,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Takie dane na temat polskiego sektora bankowego opublikował Narodowy Bank Polski, opierając się na danych banków i oddziałów instytucji kredytowych. Reprezentujący interesy banków Związek Banków Polskich regularnie wskazuje na trudną sytuację tego sektora z powodu prokonsumenckich działań państwa czy wyroków sądów, to zyski banków utrzymują się na bardzo wysokim poziomie.

04.06.2024
16:13
Banki lamentują, że ciężko im w Polsce. Zobaczcie ich zyski, a zdębiejecie
REKLAMA

NBP poinformował, że zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień wyniósł 14,43 mld zł i było o 11,5 proc. wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku. Tylko w marcu działające w Polsce banki osiągnęły zysk netto 4,17 mld zł.

REKLAMA

Zyski banków w górę

Z raportu NBP na temat zysków sektora bankowego wynika, że przychody odsetkowe w okresie czterech miesięcy bieżącego roku wyniosły 55,9 mld zł, a koszty odsetkowe - 21,76 mld zł. Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 6,3 proc. do 8,68 mld zł, a koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 3,5 proc. do 2,12 mld zł. Z kolei koszty administracyjne wzrosły o 10,7 proc. do 17,13 mld zł.

Polski bank centralny podał też, że „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat” wyniosła 1,73 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2024 r., co oznacza spadek o 24,8 proc.

Tak dobre wyniki sektora bankowego mocno kontrastują z kasandrycznymi wizjami, jakimi regularnie dzieli się Związek Banków Polskich. Warto przypomnieć, że w połowie 2022 r. ZBP w pismach do premiera i organów Komitetu Stabilności Finansowej ostrzegał, że wprowadzenie przez rząd wakacji kredytowych będzie oznaczało wepchnięcia sektora w bardzo trudną sytuację finansową. Wakacje kredytowe weszły, a zysk netto sektora bankowego w 2023 r. wyniósł 27,56 mld zł.

Więcej o sektorze bankowym przeczytacie w tych tekstach:

ZBP ostrzegał też przed bardzo trudną sytuacją banków w bieżącym roku. W raporcie „Banki 2023” przygotowanym przez Warszawski Instytut Bankowości na zamówienie zarządu Związku Banków Polskich wyliczono całą listę wyzwań, z jakimi będą musiały się zmagać banki w 2024 r. Autorzy raportu podkreślili, „jak olbrzymie koszty one generują oraz jakie zasoby rzeczowe i ludzkie one pochłaniają i w rezultacie, z jaką utratą szansy rozwoju biznesu w innych obszarach mogą się one wiązać dla banków”.

Z jakimi konkretnie wyzwaniami muszą zmagać się obecnie działające w Polsce banki? Na pierwszym miejscu w raporcie wymieniono „oczywiście” kształtowanie się orzecznictwa wymiaru sprawiedliwości w zakresie walutowych kredytów mieszkaniowych. Autorzy raportu przekonują, że niekorzystne dla banków orzecznictwo „może prowadzić do powstania wysokich strat, które w drastycznym scenariuszu mogą nawet zagrażać stabilności poszczególnych banków”.

Banki boją się rosnących praw konsumenta

REKLAMA

W zamówionym przez ZBP raporcie czytamy też, że jednym z wyzwań są... rosnące prawa konsumenta. Warszawski Instytut Bankowości wyjaśnia, że chodzi o coraz większy zakres regulacji w tym obszarze, a także o praktykę organów i wyroków sądów. „Przykład walutowych kredytów mieszkaniowych, ale nie tylko on pokazał, jak wiele kwestii jest dziś uznawane za klauzule abuzywne” – żalą się autorzy raportu.

Banki boją się też między innymi ponownego wprowadzenia kolejnych wakacji kredytowych, które autorzy raportu określają jako „wywłaszczenie banków z części należnych ich przychodów”. Warszawski Instytut Bankowości ocenia, że wprowadzenie wakacji kredytowych w 2024 r. „spowoduje dla banków uszczerbek kolejnych kilku miliardów złotych”. Banki mają też ponosić wysokie koszty z powodu nakładanych na nie wysokich wymogów regulacyjnych i sprawozdawczych, a także z powodu wprowadzania nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy rozwiązania chmurowe.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA