REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Jeffowi Bezosowi się upiekło z podatkami w Europie. Unijny sąd: proszę zostawić Amazon w spokoju

Sąd Unii Europejskiej uznał, że Komisja Europejska nie wykazała, że doszło do „nieuzasadnionego zmniejszenia obciążenia podatkowego europejskiej spółki zależnej grupy Amazon”. Sąd uznał tym samym nieważność decyzji KE.

12.05.2021
13:06
Big tech. Unijny sąd anulował podatkowy domiar nałożony na Amazon
REKLAMA

fot. Grant Miller for the George W. Bush Presidential Center (CC BY-NC-ND 2.0)

REKLAMA

Amazon nie zapłacił w ubiegłym roku w Unii Europejskiej ani grosza podatku korporacyjnego. Amerykanie działają w Europie za pomocą spółki Amazon EU Sarl zarejestrowanej w Luksemburgu. Oddział obsługuje sprzedaż w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Holandii, Niemczech, Szwecji, Hiszpanii i w Polsce. Amazon EU Sarl zaraportował, że w 2020 r. zanotował 44 mld euro przychodu, ale nie przyłożyło się to na zyski - spółka miała stracić aż 1,2 mld euro.

To tylko ostatni przykład, pokazujący, dlaczego Komisja Europejska jest na Amazona tak cięta. W 2017 r. KE zakwestionowała interpretację indywidualną wydaną 6 listopada 2003 r. przez luksemburskie organy podatkowe. O co chodziło?

Amazon optymalizuje podatki

Amazon działał w Europie za pomocą dwóch spółek - Amazon Europe Holding Technologies SCS (LuxSCS) i wspomnianej EU Sarl (LuxOpCo), czyli spółki zależnej LuxSCS.

„W latach 2006–2014 LuxSCS był spółką posiadającą wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia działalności grupy Amazon w Europie. W tym celu zawarł on różne umowy z podmiotami amerykańskimi grupy Amazon, mianowicie umowy licencyjne i przeniesienia dotyczące istniejących wcześniej praw własności intelektualnej („umowy przystąpienia”) z Amazon Technologies, Inc. (ATI)” - przypomniał w komunikacie Sąd UE

Na mocy tych umów LuxSCS zyskał prawo do korzystania z części
praw własności intelektualnej i praw do udzielania sublicencji. Następnie spółka zawarła umowę licencyjną z LuxOpCo. Za którą ta druga musiała oczywiście zapłacić.

Komisja Europejska oskarżyła Amazon, twierdząc, że opłata na rzecz LuxSCS od LuxOpCo była zbyt wysoka, przez co podstawa opodatkowania tej drugiej spółki została sztucznie zmniejszona. A jako że zielone światło na takie rozliczenia dał luksemburski fiskus, KE uznała, że była to pomoc państwa
w rozumieniu art. 107 TFUE, czyli „pomoc operacyjna niezgodną z rynkiem wewnętrznym”.

Sąd: KE coś się pokiełbasiło

Luksemburg i Amazon wniosły o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Sąd UE uznał teraz, że miały do tego podstawy. Z całym uzasadnieniem można zapoznać się w tym miejscu, przytoczmy więc samą puentę.

W świetle tych wszystkich rozważań Sąd doszedł do wniosku, że dowody przedstawione przez Komisję w ramach stwierdzenia głównego nie pozwalały na wykazanie, iż obciążenie podatkowe LuxOpCo zostało sztucznie zmniejszone wskutek zawyżenia opłaty

- czytamy

Sąd przypomniał, że odwołanie od orzeczenia (ograniczone do kwestii prawnych) Komisja może wnieść do Trybunału. Ma na to dwa miesiące i dziesięć dni od dnia zawiadomienia o orzeczeniu.

REKLAMA

W przesłanym do Bizblog.pl oświadczeniu Amazon podkreśla, że fakt iż firma nie zapłaciła podatku korporacyjnego za 2020 r. nie oznacza, że nie płaci podatków w ogóle. Spółka pisze, że płaci podatki w poszczególnych krajach Europy, a wartość sumaryczna tych podatków to setki milionów euro.

We wszystkich krajach, w których prowadzimy zarejestrowaną działalność opłacamy, podatki zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi

- czytamy w oświadczeniu
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA