REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Abonament RTV. Poczta twierdzi, że Polacy „rzucili” się do rejestrowania telewizorów przez internet…

Poczta Polska promuje rejestrację odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego przez internet. Zapewnia, że to proste i wygodne rozwiązania, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ciągu ośmiu miesięcy tego roku z usługi skorzystało więcej osób niż przez cały 2019 rok.

01.10.2020
16:24
Abonament RTV. Polacy „rzucili” się do rejestrowania telewizorów przez internet
REKLAMA

Ilu dokładnie Polaków zarejestrowało odbiorniki – czy to przez internet, czy offline – Poczta Polska już nie podała. Ale nie jest tajemnicą, że z roku na rok ubywa płacących na media publiczne, a TVP musi być subsydiowana z budżetu państwa. Ostatnio publiczna otrzymała 1,75 mld zł.

REKLAMA

Poczta Polska zauważa, że choć w ostatnim czasie pojawia się wiele informacji o abonamencie RTV, to w rzeczywistości nie zmieniły się w ani przepisy, ani sposób działania pocztowców. Najważniejsze informacje dotyczące abonamentu, szczegółowe informacje znajdują się w specjalnej zakładce na stronie internetowej Poczty. 

Wprowadzamy udogodnienia dla abonentów i cieszy nas, że coraz więcej osób korzysta z rejestracji odbiornika online. Wszystkich abonentów traktujemy tak samo, bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Nie możemy spełnić oczekiwań abonentów w kwestii umarzania opłat, bo Poczta Polska nie ma takich uprawnień. Zgodnie z prawem tylko KRRiTV, na wniosek abonenta, może umorzyć lub rozłożyć na raty spłatę zaległości abonamentowych, ale jedynie w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe

– przypomina Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Abonament musi płacić każdy właściciel radioodbiornika i telewizora, zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy, instytucja. Tylko osoby, które skończyły 75 lat, zwolnione są z opłat. Nie trzeba przy tym wykonywać żadnych formalności. Poczta Polska na podstawie danych z bazy PESEL ustala, kiedy abonent zostaje zwolniony z konieczności opłacania abonamentu.

W przypadku pozostałych osób uprawnionych należy w wybranej placówce pocztowej przedstawić odpowiednie dokumenty oraz wypełnić oświadczenie. Wówczas zostaje się zwolnionym z opłat.  

Pełny katalog osób uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych można zaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej

Każdy, kto regularnie uiszcza opłaty może nieodpłatnie skorzystać z platformy TVP VOD, która umożliwia oglądanie online seriali, programów, filmów i spektakli teatru telewizji.

Jak opłacić abonament RTV?

Wysokość opłat jest ustalana przez KRRiTV. Opłaty za 2021 rok zostały wprowadzone Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2021 r.

Każdy abonent ma przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego (osiem ostatnich cyfr stanowi indywidualny numer identyfikacyjny), który ułatwia dokonywanie wpłat.

Zmiana danych może obejmować aktualizację danych osobowych, adresowych, liczby użytkowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ich wyrejestrowanie. Można tego dokonać bez wychodzenia z domu. Wystarczy zajrzeć na stronę Poczty.

Abonament można opłacić w placówkach pocztowych, za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Poczty Polskiej lub poprzez tradycyjny przelew gotówkowy w banku abonenta.  

W przypadku braku opłat abonent otrzymuje pismo informujące o charakterze zawiadomienia w celu zmobilizowania do uiszczania opłat, kolejnym krokiem może być upomnienie. W ostateczności sprawa może trafić do Urzędu Skarbowego, w celu egzekucji zobowiązania. Kwota egzekwowanego zadłużenia uzależniona jest od okresu, za jaki abonent zalega z opłatami za abonament RTV. Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w przypadku zaprzestania działania placówek można także przesłać dokumenty na dedykowany adres poczty elektronicznej. Do dokumentacji trzeba dołączyć dane osobowe i adresowe.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie wyrejestrować odbiorniki (można to zrobić przez internet). Dopóki się tego nie zrobi, istnieje obowiązek uiszczania abonamentu.

Natomiast osoby używające niezarejestrowanych odbiorników muszą się liczyć z kontrolami przeprowadzanymi przez Pocztę Polską. Po kontroli, podczas której okaże się, że użytkownik posiada niezarejestrowane odbiorniki, nalicza się karę (decyzja), następnie upomnienie i tytuł wykonawczy w przypadku braku opłacenia decyzji.

Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych tylko Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek abonenta-dłużnika, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Poczta Polska nie posiada takich uprawnień.

REKLAMA

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy, osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową na adres:

Obowiązek rejestracji odbiorników wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.  

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA