1. bizblog
  2. Biznes

Kongres Dobrych Praktyk. Eksperci i praktycy biznesowi rozmawiają o równoważonym rozwoju

Lokowanie produktu

Kongres Dobrych Praktyk ESG, SDG, CSR odbył się 8 grudnia. Była to już III edycja kongresu, kolejna zapowiadana jest na marzec 2022 w drugą rocznicę pandemii.

30.12.2021
11:51
Kongres Dobrych Praktyk. Eksperci i praktycy biznesowi rozmawiają o równoważonym rozwoju

W ramach Kongresu Dobrych Praktyk ESG, SDG, CSR blisko stu przedstawicieli biznesu, nauki, organizacji pożytku publicznego i przedstawicieli młodego pokolenia dyskutowało o wyzwaniach klimatycznych i zagadnieniach zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie zainaugurował prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego wystąpieniem „Praktyki najlepsze dla świata”, podczas którego podkreślił potrzebę budowania innowacyjnych partnerstw.

W wydarzeniu udział wzięli managerowie zajmujący się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju w największych organizacjach w Polsce, m.in. Nationale Nederlanden, ING Bank Śląski, Amica, Agora, HB Reavis, Provident, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Uczestnicy kongresu mówią: sprawdzamy

Paneliści powiadali o własnych doświadczeniach, dzielili się pomysłami na zielone inicjatywy, ale też opracowali postulaty mające na celu podniesienie standardów raportowania niefinansowego. Jednym z nich jest postulat audytowania danych publikowanych przez firmy w rocznych sprawozdaniach z działalności w obszarze ESG/SDG/CSR.

Dzielenie się wiedzą i wypracowywanie rozwiązań jest szczególnie ważne wobec rosnącej presji regulacyjnej i rynkowej, która stawie biznes przed koniecznością transformacji swoich biznesów w kierunku bardziej zrównoważonych. Szczególnie że procesowi temu towarzyszy wiele szans, ale również ryzyk, które niesie ze sobą niezrozumienie lub powierzchowne wdrażanie zagadnień związanych z ESG (Environmental, Social, Corporate Governance).

Wkraczając na drogę do zrównoważonej strategii, każde przedsiębiorstwo musi wziąć pod uwagę klika istotnych elementów:

  • uwarunkowania i branżę
  • regulacje prawne
  • otoczenie rynkowe
  • własne cele biznesowe

Spełnienie kryteriów ESG może w pierwszym kontakcie może wydawać się skomplikowanym i kosztownym działaniem, ale nie musi takim być. Powstaje coraz więcej ułatwień i rozwiązań dla biznesów, które chcą rozwijać się w sposób zrównoważony i pozyskiwać kompletne, wiarygodne i porównywalne dane – przekonują organizatorzy Kongresu.

O ułatwieniach, pomysłach i narzędziach dyskutowano na scenie drugiej KDP. Zaprezentowali się na niej laureaci Konkursu dla Zrównoważonych, który został przeprowadzony w listopadzie. Zwycięskie startupy i organizacje pozarządowe zaprezentowały pomysły i inicjatywy wspierające biznes w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals).

III edycja Kongresu Dobrych Praktyk zgromadziła blisko 100 panelistów na dwóch scenach kongresowych oraz blisko 300 uczestników przysłuchujących się dyskusjom online.

O poziom merytoryczny i organizacyjny III edycji Kongresu Dobrych Praktyk zadbali Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego, Small Step Matters, HB Reavis, ABSInstitute, Instytut Myśli Europejskiej, COBIN Angels, Proptech Foundation, e-nform oraz BuildTheWeb i agencja [vi:]

Kongres się zakończył, czas na Small Step Matters

Poza przestrzenią kongresową miejscem skupiającym biznes oraz twórców akcji social impactowych jest platforma Small Step Matters. To pierwszy HUB zrównoważonego rozwoju, który oferuje zestaw różnorodnych narzędzi wspierających biznes w praktycznej realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Mowa o marketplace'ie działań zrównoważonego rozwoju, sposobach na budowanie zaangażowania i gamifikacji pracowników, wyzwalaniu ich przedsiębiorczości i inicjatyw oddolnych.

Biznes w oparciu o platformę może w łatwy sposób implementować strategie zrównoważonego rozwoju oraz generować raporty niefinansowe. Trzon ekosystemu stanowią zrównoważone akcje i projekty organizowane przez partnerów społecznych, które na platformie mogą pozyskać finansowanie oraz firmowych wolontariuszy.

Startupy i inicjatywy, które zwyciężyły w Konkursie dla Zaangażowanych, oprócz możliwości prezentacji swoich pomysłów na Kongresie Dobrych Praktyk, będą miały również okazję na dotarcie do środowiska biznesowego poprzez bezpłatną promocję rozwiązań przez cały 2022 rok na platformie Small Step Matters.

Więcej informacji o Kongresie Dobrych Praktyk znajdziesz na stronie kongresdobrychpraktyk.pl

Lokowanie produktu
Najnowsze