REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes /
  3. Pieniądze

Szykują się wielkie zmiany w Pekao. Bank zamierza olśnić klientów, szczególnie tych młodych

„Odpowiedzialny bank. Nowoczesne bankowanie” – tak nazywa się nowa strategia przyjęta przez Pekao. Bank chce w najbliższych czterech latach skupić się na transformacji cyfrowej i wzroście w najbardziej rentownych segmentach. Zamierza postawić na młodych klientów i rozwijać obecność na rynku e-commerce.

30.03.2021
11:22
bank pekao sa
REKLAMA

Realizacja strategii ma pozwolić wejść Pekao do grona najbardziej rentowych i efektywnych banków w Polsce.

REKLAMA

Dlatego w ramach realizacji nowej strategii, bank stawia na znaczące podniesienie rentowności kapitału własnego (ROE) do poziomu ~10 proc. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu około 42 proc.

– czytamy w strategii.

Bank nadal planuje sukcesywnie dzielić się z inwestorami efektami finansowymi wdrożenia strategii w formie dywidend. Nowa polityka dywidendowa zakłada rokroczny wskaźnik wypłaty zysku w formie dywidendy na poziomie 50-75 proc.

Strategia Pekao: po pierwsze klient

Strategia Pekao opiera się na czterech filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność. Podejście proklienckie realizowane ma być poprzez dynamiczny rozwój bankowości mobilnej (PeoPay) oraz wykorzystanie zaawansowanej analityki danych. Pekao zamierza umożliwić klientom detalicznym załatwienie niemal każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji ma osiągnąć blisko 100 proc.

Prezes Pekao Leszek Skiba zapowiada, że bank wzmocni pozycję w segmencie pożyczek gotówkowych oraz mikroprzedsiębiorstw, a także zwiększyć sprzedaż kredytów dla MŚP.

Chcąc być bankiem pierwszego wyboru dla klientów młodych, musimy stać się liderem cyfrowych usług. Nasz cel to pozyskanie do 2024 r. ponad 600 tys. klientów poniżej 26. roku życia

– powiedział.

W ciągu najbliższych czterech lat Pekao chce pozyskiwać rokrocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć z 7 proc. do 10 proc. udział w rynku pożyczek gotówkowych.

Cyfryzacja kluczem do sukcesu

Jak przekonuje bank, cyfryzacja poprawi efektywność kosztową i procesową. W celach strategicznych banku do 2024 r. znalazło się podniesienie wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) do poziomu ~10 proc., poprawa wskaźnika efektywności C/I (ang. cost/income ratio, relacja kosztów działania do wyniku na działalności bankowej) do poziomu 42 proc. oraz osiągnięcie liczby 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych.

Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao wskazuje, że cyfryzacja jest jednym z priorytetów, ponieważ z kanałów zdalnych korzysta coraz więcej klientów, pandemia tylko przyspieszyła ten proces.

Musimy wyprzedzać ich oczekiwania i oferować nowoczesne rozwiązania. Konsekwencją transformacji będzie dalsza poprawa efektywności. Naszym celem jest odbudowa rentowności mierzona ROE powyżej kosztu kapitału. Wraz z przedstawieniem nowej strategii rozpoczynamy kolejny etap wzrostu. Mamy wszystkie narzędzia i doskonały zespół, aby nasze ambicje zrealizować

– wskazał Leszek Skiba

Kredyty dla firmy w jeden dzień. Hipoteki w tydzień

Pekao liczy, że efektywność, trzeci filar strategii, też poprawi, wykorzystując transformację technologiczną i migrację klientów do kanałów zdalnych. Planuje znacząco zwiększyć liczbę dostępnych rozwiązań online i poziom automatyzacji operacji. Liczy, że dzięki temu czas decyzji kredytowej uda się skrócić do ośmiu dni dla hipotek i do jednego dnia dla kredytów dla mikrofirm i MŚP.

Błażej Szczecki, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Technologii i Operacji, przekonuje, że siłą napędową nowej strategii będzie centrum technologiczne: „elastyczne i zdolne do szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych”.

Chcemy postawić na technologie mobilne, sztuczną inteligencję, big data, hiperautomatyzację i rozwiązania chmurowe s– podkreśla.

Pekao stawia na zrównoważony rozwój

Jeśli chodzi o czwarty filar, czyli Odpowiedzialność, bank wyjaśnia, że chce wspierać rozwój gospodarczy, koncentrując się na dystrybucji rządowych i unijnych programów odbudowy.

Ale działalność komercyjna i operacyjna banku też ma być mocniej oparta o czynniki zrównoważonego rozwoju. Pekao chce utrzymać bezpieczny profil ryzyka i mieć jeden z najniższych kosztów ryzyka wśród dużych banków. W tym celu udoskonali infrastrukturę modeli ryzyka, zautomatyzuje procesy oceny kredytowej i zadba o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

REKLAMA

Krzysztof Kozłowski, wiceprezes zarządu, nadzorujący Pion Strategii, podkreśla, że jednym z priorytetów dla Pekao stanie się finansowanie projektów zrównoważonych, wspieranie uporządkowanego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zwiększanie finansowania energii ze źródeł odnawialnych. B

Nie może się to odbyć bez aktywnego wspierania rozwoju polskich firm, którym zaproponujemy udział w programach gwarancyjnych i akceleratorach – dodaje Krzysztof Kozłowski.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA